To nye rapporter fra Cefu

0

logo cefuCenter for Ungdomsforskning har netop udgivet rapporterne ”Elevers læring i den åbne skole – Forskningsbaseret erfaringsopsamling om undervisningsforløb i samarbejde mellem ungdomsskole og folkeskole” og ”Unge hørehæmmede – kommunikative strategier, uddannelsesvalg og trivsel.”

 Elevers læring i den åbne skole

Elevers læring i den åbne skole

– Forskningsbaseret erfaringsopsamling om undervisningsforløb i samarbejde mellem ungdomsskole og folkeskole

Denne undersøgelser er blevet til på foranledning af Ungdomsskoleforeningen, som har initieret projektet ”Samarbejde om læring i den åbne skole (SoL). Udviklingsprojektets formål er at skabe en systematisk viden om, hvordan læring i understøttende undervisning og valgfag kan udmøntes i praksis gennem samarbejde og partnerskaber mellem folkeskole og ungdomsskole.
Som led i projektet har CeFU fulgt projekterne gennem et følgeforskningsprojekt. Gennem følgeforskningen sættes spot på de første erfaringer med samarbejde mellem folkeskole og ungdomsskole om åben skole for elever på udskolingstrinnet. Rapporten peger på, at der ligger væsentlige læringspotentialer for eleverne i samarbejdet mellem ungdomsskoler, og at ungdomsskolen bidrager positivt til at indfri intentionerne med den åbne skole.

Læs på cefu.dk

Hent rapporten

 Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole

 – kommunikative strategier, uddannelsesvalg og trivsel
Med udgivelsen af denne 5. og sidste rapport er forskningsprojektet ”Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole” nået til vejs ende. Projektet har fulgt en række unge hørehæmmede i 7 år efter deres ophold på Frijsenborg Efterskole, for at sætte fokus på en række af de problemstillinger unge hørehæmmede møder i deres hverdag. Rapporten peger på, at der med nedlæggelsen af regionerne og overdragelsen af væsentlige dele af høreforsorgen til kommunerne er sket en væsentlig udtynding af viden og ressourcer, hvilket formentlig rammer unge hørehæmmede hårdt. Det samme må konstateres, når der ses på udviklingen med længere skoledage og tanken om, at man ukritisk kan integrere flere børn med særlige forudsætninger i din ordinære undervisning. Disse ting kan og vil formentlig påvirke de unge hørehæmmedes trivsel og udbytte af undervisningen, og man kan frygte, at dette forstærkes yderligere, når der tænkes på det lave vidensniveau i de enkelte kommuner.

Læs på cefu.dk

Hent rapporten