Kritik af karaktergivning usaglig

0
Mark Jensen, Formand UU DANMARK

Mark Jensen, Formand
UU DANMARK

I et indlæg i Politiken den 4. marts tager Mette Rosenberg Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) til indtægt for en række ændringer i forbindelse med optagelse på ungdomsuddannelse, hvor ’elever og lærere tages som gidsler i nye rammer for uddannelsesplaner og uddannelsesparathedsvurderinger’.  Kritikken går i særdeleshed på procedurerne omkring afgivelse af de standpunktskarakterer, der danner grundlaget for elevernes optagelse på en ungdomsuddannelse.

Det er vigtig at slå fast, at de nye rammer ikke er noget UU har besluttet. UU er ligesom skolerne underlagt de regler, som fastsættes af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.  Det er således ikke UU, der har besluttet, at ’bruge 1. standpunktskarakter i uddannelsesplanen’ og ej heller UU, der har ændret ’proceduren, så 1.12 fremover er skæringsdato for indberetning af karakterer’, som Mette Rosenberg fejlagtigt påstår.

Ministeriet har hidtil fastsat, at skolerne skal indberette standpunktskarakterer senest 15. januar, mens skolerne selv kan bestemme, om det er 1. eller 2. standpunktskarakterer, der indberettes. Det betyder, at det er skolerne selv, der fastlægger proceduren omkring afgivelse af standpunktskarakterer på baggrund af de rammer, som ministeriet har lagt. Skolerne har således mulighed for at tilrettelæge processen på en måde, så eleverne kan nå at få 2. standpunktskarakterer, inden de skal ansøge om optagelse på en ungdomsuddannelse.

Det er også ministeriet og ikke UU, der har besluttet, at skæringsdatoen for indberetning af karakterer fremover skal være 1.12.

Det kan selvfølgelig diskuteres, hvorvidt det er muligt at give et så retvisende bedømmelse af eleverne som muligt, når omstændighederne kan gøre, at lærerne ikke kender alle elevers faglige niveau lige godt – hvilket især kan være en udfordring for elever i 10.klasse, som Mette Rosenberg også peger på.  Men at placere ansvaret for udfordringerne på UU, er ikke korrekt.