Spørgsmål til ministeren

0

8. februar bragte Folkeskolen.dk artiklen ‘Næsten hver tredie elev er ikke klar til en ungdomsuddannelse‘ på baggrund af tal fra UU DANMARK. Artiklen har givet anledning til et skriftligt spørgsmål fra Enhedslisten Jakob Sølvhøj til ministeren vedr. problemerne.

I sit svar skriver ministeren, at der er igangsat en række initiativer, der skal være med til at sikre, at flere unge kommer godt igennem uddannelsessystemet, og peger på:

  • Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse
  • Arbejdsgruppen om en bedre udskoling nedsat i efteråret
  • 20,8 millioner fra Satspuljen til understøttelse af skolernes arbejde med intensive læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse

Det er ministerens opfattelse, at vejledning og finansieringen heraf er en kommunal opgave, og kommunerne forudsættes at tilføre de ressourcer, der gør det muligt at leve op til de fastsatte vilkår i loven.

Læs hele ministerens svar

Mark Jensen, formand for UU DANMARK, er ikke overrasket over svaret.

Der hvor procentdelen af ”ikke uddannelsesparate” er meget høj, er faktisk ofte også der, hvor den kommunale økonomi er så stram, er besparelserne på UU området er slået fuldt igennem. I de kommuner er andelen af Ikke Uddannelsesparate ofte oppe omkring de 30 –  40% og her er vejledningen udfordret, hvilket jeg af ministerens svar kan læse er en kommunal udfordring!