Tak for to udbytterige konferencer

0

uu_og_boligsociale_omtaleUU DANMARK takker for to udbytterige konferencer med gode indspark fra oplægsholdere og deltagere. Sammen med Center for Boligsocial Udvikling og en række inspirerende oplægsholdere blev der sat fokus på unge i udsatte boligområder og behovet for tværfagligt samarbejde. Comwell dannede rammer om oplæg, workshops og vidensdeling. Konferencerne dannede rammen om en god dialog mellem UU vejledere, boligsociale medarbejdere og interessenter indenfor disse arbejdsområder.

De udsatte unge i boligområderne

En stor andel af de unge i landets udsatte boligområder er i forøget risiko for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor valgte UU Danmark og Center for Boligsocial Udvikling at fokusere på de forebyggende og tidlige indsatser målrettet de udsatte unge  de udsatte boligområder. På konferencerne blev der præsenteret forskellige praksiseksempler fra eksisterende samarbejdsprojekter som inspiration til, hvordan der kan samarbejdes om at løfte de udsatte unge i de udsatte boligområder. Center for Boligsocial Udvikling lagde ud med at fortælle om resultaterne fra deres nyligt gennemførte uddannelse, som viser, at det etnisk danske piger og etniske minoritetsdrenge er i størst risiko for ikke at komme i gang med en uddannelse.  Lidt overraskende viste deres undersøgelse også, at 25 % af drengene i restgruppen har karakterer på over 4 i gennemsnit. For pigerne gælder, at 46 % aldrig er startet på en ungdomsuddannelse, mens drengene har flere afbrudte uddannelsesforløb bag sig.

Erfaringsdeling og samarbejdet

I det første praksiseksempel blev der diskuteret og fremført et eksempel på, hvordan man kan indgå i et netværksbaseret samarbejde om de unge på tværs af organisationer.

Jeannett Skov, UU vejleder i København, og Babak Elmi, mentor i ’Helhedsplanen Aldersrogade – vores kvarter’, delte deres erfaringer med fremskudt UU vejledning i boligområdet.

Når de kommer for at få hjælp til fritidsjob, så ser de, at jeg sidder der også, og får hjælp til uddannelse. Det giver en sneboldseffekt’fortalte Jeannett Skov, mens Babak Elmi tilføjede ’Det giver bonus, at vi er synligt tilstede i området’

Rikke Marie Schnuchel, Job- og uddannelsesvejleder i helhedsplanen Vandtårnsområdet, og Marie Thodberg, leder af UU Aarhus-Samsø fortalte om deres, erfaringer med betydningen af UU vejledere som en integreret del af helhedsplanen. ’Den unge oplever koordineret indsats. Vejleder har kendskab til den unges historik og samarbejder med fx sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og UU vejleder’ sagde Rikke Marie Schnuchel.

Bente Nissen, seniorkonsulent hos CABI, ledte en workshop, hvor der blev arbejdet med hvordan man får øget succes med det tværfaglige samarbejde. Her mødtes deltagerne i lokalt funderede grupper og diskuterede, hvordan det fremtidige samarbejde kunne styrkes.

En personlig afslutning

Konferencerne blev rundet af med en personlig fortælling fra en ung, der har haft det svært ved at navigere i uddannelsessystemet. Således blev en faglig videndelings dag afsluttet med et inspirerende personligt indspark.

Konferencen har bidraget med inspiration og videndeling om, hvordan de modne unge i risiko for ikke at få en ungdomsuddannelse kan hjælpes i gang gennem et øget samarbejde mellem UU og helhedsplanerne.

Tusind tak til alle deltagende og oplægsholdere for engagementet.