Parat eller ikke parat

0
Mark Jensen - formand for UU DANMARK

Mark Jensen – formand for UU DANMARK

UU centrene i Danmark har netop afsluttet processen omkring parathedsvurderingen i 8. klasse. Eleverne er i første omgang vurderet af skolens lærere, og derefter har UU vejlederen kigget vurderingerne igennem efter den 15. januar, hvor nogle ”ikke parate” bliver sendt over i gruppen af ”parate”.

Processen i år er forløbet meget bedre end sidste år. Sidste år implementerede folkeskolen foruden den nye parathedsvurdering også en folkeskolereform, en arbejdstidsreform og arbejdede fortsat med inklusion. Det gav samlet set ikke et pænt forløb. Men set med positive briller, kom vi i gang med parathedsvurderingen, og i år har man lokalt kunnet bygge videre på erfaringerne fra sidste år.

– “Ca. 50.000 indberetninger foretaget her i disse dage peger klart på at 29% af de unge ikke er uddannelsesparate.”

Parathedsvurderingen er ikke en endelig vurdering, men en vurdering midt i 8. klasse, der giver elever og forældre mulighed for at vende en ”ikke parat” til ”parat” i løbet af udskolingen. Vi kan allerede nu se, at mange elever har taget vurderingen alvorligt og har arbejdet sig frem til en ændret vurdering. Eleverne vurderes på baggrund af både faglige, sociale og personlige kriterier.

Jeg fornemmer, at man rigtig mange steder er kommet langt udenom en stigmatisering, som mange havde frygtet. Dog virker brobygningsforløbet i 9. klasse for alle ”ikke parate” elever både stigmatiserende og for mange unødvendigt. Vi har tidligere forslået, at brobygningsressourcerne blev lagt ud til UU centrene, så de kunne anvendes målrettet, lokalt og langt mere kreativt end nu, hvor der er lagt en national skabelon ned over alle, hvilket giver bøvl hos elever, forældre og på ungdomsuddannelser, hvor ”sure” unge fra 9. klasse møder frem til en uges brobygningsforløb eller bliver væk.

UU DANMARK har fået indberetning fra 44 UU centre, der viser at gruppen af ”ikke parate” som falder i UU centrenes gruppe for individuel vejledning for dette års 8. kl. elever er på 29%. Sidste år, der var første år med parathedsvurderingen var tallet 26% Det er en del mere, end der er afregnet for i aftalen mellem Undervisningsministeriet og KL, hvor man regnede med, at gruppen var på 20%. Ca. 50.000 indberetninger af 8. klasses elevernes parathedsvurdering foretaget i disse dage peger på at 29% af de unge ikke er uddannelsesparate. På baggrund af de første 2 år, vil det være rimeligt at justere afregningen for kommunernes vejledning, der som nævnt har vist sig, at ligger 40 – 50%  over den formodede 20%-gruppe. Jeg er sikker på, at vi får KL på banen.

Arbejdet med at koordinere mellem skole, skoleledelse, karakterindberetning, indberetning i Optagelse.dk, samarbejde mellem IT systemer osv. er noget af det der foregår under overfladen, og hvor den enkelte UU vejleder på skolen har gjort et kæmpe arbejde for at få tingene til at hænge sammen, også når ”systemerne” slår knuder. Det er en opgave som er kendt af alt for få, men herfra skal lyde et ”godt gået” til landets ca. 1.000 UU vejledere og en stor ros for en flot indsats med at få dette års parathedsvurdering til at hænge sammen.

Mark Jensen
UU DANMARK

Faktaboks

  • 44 UU centre har indberettet (der er i alt 56 UU centre i Danmark) 
  • Ud af et samlet antal elever dækkende ca. 50.000 elever i 8. klasse er ca 15.000 ikke-uddannelsesparate 
  • Dermed er ca. 29-30% af eleverne i 8. klasse i de 44 UU centre ikke uddannelsesparate