KUU- hverdag og praksis

0

boern

Seminar for kontaktpersoner og KUU-ledere, 19.-20. april 2016

Program den 19. april:

9.30 – 10.00:     Indskrivning og morgenbuffet

10.00 – 10.30:   Velkommen, v. Ministeriet: [gview file=”http://uudanmark.dk/wp-content/uploads/2016/04/MBUL_19.04.16.pdf”]

10.30 – 10.45:   Energizer – præsentation

10.45 – 11.00:    Om at gå på KUU, v. KUU elever fra KUU Århus

11.00 – 11.15:     Dagens workshops. Briefing, v. dagens proceskonsulenter fra Go’Proces: [gview file=”http://uudanmark.dk/wp-content/uploads/2016/04/Go-Proces.pdf”]

11.15 – 12.00:    Workshops: 3f – fællesskaber, fremmøde og fastholdelse

12.00 – 12.45:   Frokost

12.45 – 13.30:   Workshops, fortsat: 3f – fællesskaber, fremmøde og fastholdelse

13.30 – 14.00:   Opsamling på workshops – Idékatalog

14.00 – 14.10:    Pause

14.10 – 15.00:    Om at starte en ny uddannelse, v. Peter Koudahl, Metropol

15.00 – 15.20:    Pause m. kaffe, te, frugt og kage

15.20 – 15.30:    Energizer – netværk

15.30 – 16.00:    KUU FAQ, Ministeriet besvarer indsendte spørgsmål

16.00 – 16.45:    Workshops, runde 1

1. KUU-fagene

2. Almene fag

3. Portfolio

4. Erhvervstræning

5. Koordinering og skemalægning

Se en nærmere beskrivelse af de fem workshops

  • Arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære tonet i forhold til elevernes erhvervstema. Teori og praksis kombineret i anvendelsesorienteret, værkstedsbaseret undervisning i projekter. Dette er nogle af kravene i KUU-bekendtgørelsen. Men hvordan foregår det i praksis rundt omkring? Det vil vi bl.a. arbejde med i workshoppen om ”KUU-fagene”.

  • Dansk, matematik og engelsk. To fag på mindst D-niveau, hvoraf det ene skal være dansk. Valgt blandt fag, der indgår i almen voksenuddannelse eller højere forberedelseseksamen, eller blandt grundfag fra erhvervsuddannelserne. Mange KUU-elever stod af på den boglige undervisning i folkeskolen; men har nu svært ved at se, at de kan have dansk på andre måder end den de kendte og afskyede. Hvordan praktiserer vi den almene undervisning, så KUU-eleverne lærer og når D-niveauet? Det vil vi bl.a. arbejde med i workshoppen ”Almene fag”.

  • Brugen af portfolio er et centralt element i KUU-pædagogikken. Men hvordan arbejder KUU-eleverne med portfolioen rundt om? Hvad giver mening? Det vil vi bl.a. arbejde med i ”Portfolio”-workshoppen.


  • På nogle skoler er alle KUU-elever i erhvervstræning i del 1. På andre skoler oplever kontaktpersonerne, at ingen elever er klar til det så tidligt i uddannelsen. Hvordan bruger vi erhvervstræningen i KUU i løbet af hele uddannelsen? Hvordan sikrer vi læring og udbytte af erhvervstræningen? Det vil vi bl.a. arbejde med i workshoppen om ”Erhvervstræning”.

  • KUU består af de særlige KUU-fag, almene fag og erhvervstræning samt uddannelseselementer efter anden lovgivning. KUU-holdene er små, og vi får nye elever hvert halve år. Det kan være svært at få enderne og holdstørrelserne til at nå sammen. Hvordan strukturerer vi dagligdagen og læreprocesserne for KUU-eleverne rundt omkring? Det vil vi bl.a. arbejde med i workshoppen ”Koordinering og skemalægning”.

16.50 – 17.35:   Workshops, runde 2, hvor man deltager i en anden af de fem workshops.

17.35 – 18.30:   Pause

18.30 – 19.30:  Middag

Ca. 20.00 –      Aftenhygge på Double Rainbow kakaobar m.
                               Koncert v. Anni One samt KUU-elever fra Århus

Program den 20. april:

8.30 – 8.45:      Energizer – Morgenrusker

8.45 – 9.30:      Unge hjerner, diagnoser og uddannelse, v. Kristian Sloth, psykiater

9.30 – 9.45:       Kaffe/te m. frugt

9.45 – 11.20:     KUU i praksis, v. proceskonsulenterne

– opsamling på gårsdagens workshops

–  yderligere arbejde i de fem workshops:

1. KUU-fagene

2. Almene fag

3. Portfolio

4. Erhvervstræning

5. Koordinering og skemalægning

– fejring af workshop-outcome

11.20 – 11.30:  Pause

11.30 – 12.15:  Evaluering af KUU, v. Evaluatoren som er udvalgt af Ministeriet

12.15 – 12.30:  Afslutning, v. Ministeriet

12.30 – 13.15:  Frokost

Om oplæggene

  • I dette oplæg vil Peter Koudahl med afsæt i udvalgte dele af forskningen diskutere, hvorfor elever afbryder deres uddannelse, og hvilke muligheder der findes for at øge fastholdelsen, eksempelvis gennem etablering af læringsfællesskaber.[gview file=”http://uudanmark.dk/wp-content/uploads/2016/04/Peter-Koudahl_19.04.16.pdf”]

  • Danmarks dyreste sygdom er hverken cancer eller hjertekarsygdomme. Topscoreren er skizofreni. Og denne sygdom er blot en blandt de psykiske sygdomme vi ofte hører om. Kristian Sloths oplæg vil kort berøre psykiatriens historie, samt de opgaver og udfordringer, som vi står overfor i dag i psykiatrien. Derefter vil han belyse diagnosticering og komme med bud på hvordan sundhedsvæsen, socialvæsen og uddannelsessystemet kan bedre samarbejdet omkring psykisk sårbare unge.[gview file=”http://uudanmark.dk/wp-content/uploads/2016/04/Kristian-Sloth_20.04.16.pdf”]

Adresse:

Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus.
Den første dag i Remisen og den følgende dag i Kedlen.

Økonomi:

Undervisningsministeriet støtter seminaret, så deltagerbetalingen kun omfatter forplejning og eventuelt ophold. Der kan her vælges mellem 3 forskellige modeller:

  1. Fuld forplejning begge dage, men ingen ophold: 920 kr.
  2. Fuld forplejning begge dage og overnatning incl. morgenmad på Cabinn: 1495,-
  3. Fuld forplejning begge dage og overnatning incl. morgenmad på Radisson Blu: 2495,-

Tilmelding og deadlines:

Da kurset er fuldt booket er der lukket for tilmelding.
Hvis du ønsker at komme på venteliste bedes du udfylde formularen som findes på linket nedenfor

Skriv dig på ventelisten

Seminaret er tilrettelagt i samarbejde mellem:

mluvm
Kuu
kuurs
komUng
kuuplus