Ambitiøse erhvervsuddannelser

0
Mark Jensen - formand for UU DANMARK

Mark Jensen – formand for UU DANMARK

Det skal nok blive godt, når SkillsDenmark i morgen slår dørene op for dette års skillskonkurrence i Fredericia den 4. – 6. februar. Det er altid en fornøjelse at opleve nogle af landets bedste faglærte unge konkurrere med hinanden, hvad enten det er indenfor byggeri, metal, mad, sundhed og pleje eller andre af de over 100 erhvervsuddannelser, der er mødt op til konkurrence og præsentation af, hvad faget kan yde i Fredericia de næste dage.

I Ungdommens Uddannelsesvejledning hilser vi dette års Skills arrangement i Fredericia velkommen. Skills er konkurrence på den gode måde. Skills får det bedste frem hos de faglærte og hos de elever fra folkeskolen, der møder op for at konkurrere med klasser fra andre dele af landet. Skills stafetten er et af de bedste tiltag til at vise erhvervsuddannelsernes bredde i de senere år, og finalen bygger på en enorm deltagelse rundt omkring i landet.

Erhvervsuddannelserne kræver dygtige elever, der kan kombinere praktisk læring med undervisning og teori i klasselokalerne. For rigtig mange er det lige den rette form for indlæring, der giver udbytte i form af forståelse for såvel det praktiske som det mere teoretiske. Med den nye EUX er der mulighed for at kombinere en erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau, så vi oplever i disse år en rivende udvikling af hele erhvervsuddannelsesområdet.

Nogle af vinderne til DM i Skills får chancen for at konkurrere på internationalt niveau enten til EuroSkills 2016 i Gøteborg eller til WorldSkills 2017 i AbuDhabi. Det internationale samarbejde er stærkt udbygget i erhvervsuddannelserne. Mange erhvervsskoler har elever i praktik eller på udveksling i udlandet gennem EU-programmet Erasmus eller den danske PIU-ordning, hvor elever kan tage hele eller dele af deres praktik i en udenlandsk virksomhed.

Landets 56 UU centre har erhvervsuddannelsesområdet på dagsordenen, både som en mulighed for at eleverne vælger en kompetencegivende faglig uddannelse efter skolen, men også at de vælger en uddannelse, som de senere kan bygge videre på fra bl.a. erhvervsakademierne til både diplom- og masterniveau.

De fem UU centre i trekantsområdet, UU Vejen, UU Billund, UU Lillebælt, UU Kolding og UU Vejle, har været på banen i forbindelse med planlægningen. På messedagene kan du møde UU vejledningen på en stand, hvor vejledere fra UU-centrene tilbyder uafhængig vejledning om valgmulighederne efter skolen. Er du i tvivl om uddannelsesvalget, er det altid godt at tale med en vejleder.

skillsSkills i Fredericia er et kæmpe arrangement, som masser af gode kræfter har arbejdet for at få op at stå. Fra UU DANMARK er der fuld opbakning til arrangementet og de bedste ønsker til arrangørerne om 3 gode skillsdage i det jyske trekantsområdet. Skills viser det bedste ved erhvervsuddannelserne, og Danmark har brug for flere faglærte i fremtiden – også derfor har vi brug for SkillsDenmark og den årlige konkurrence, der i år finder sted i Fredericia.

Mark Jensen
Formand UU DANMARK

 

Faktaboks

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vejleder om valg af uddannelse og erhverv. Vejledningen tilbydes elever i folkeskolens ældste klasser og frie/private skolers ældste klasser samt alle unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. UU er de fleste steder oprettet som et samarbejde mellem flere kommuner. 

Ungdommens Uddannelsesvejledning Danmark (UUDK)
UUDK er sekretariat for landets UU centre. Sekretariatet til formål at arbejde for udvikling af Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt regi i samklang med samfundets krav, den nationale lovgivning og de unges behov og interesser. 

UU DANMARKS formandskab og Skills i Fredericia:
Næstformand for UU Danmark Anders Ladegaard er som centerleder for UU Lillebælt involveret i dette års SkillsDenmark og tilstede alle dagene. Formand for UU Danmark Mark Jensen besøger Skills fredag den 5.2.2016                                                        

Om SkillsDenmark:

SkillsDenmark
SkillsDenmark arrangerer DM i Skills, de årlige danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelser. DM i Skills finder sted i forskellige danske byer hvert år. Det næste DM i Skills finder sted 4.-6. februar 2016 i Messe C i Fredericia.

SkillsDenmark er også den danske organisation, der sender unge danske lærlinge og elever af sted til de store internationale konkurrencer WorldSkills og EuroSkills. 

Pia Hegner, afdelingsleder i UUV Køge Bugt, har siden 1998 beklædt posten som den ene af Danmarks to delegerede i WorldSkills. Pia kan træffes på 31370494 eller ph@skillsdenmark.dk. 

Derudover arbejder SkillsDenmark for at fremme erhvervsuddannelsernes image.

Vision
SkillsDenmarks vision er at styrke erhvervsuddannelsernes image blandt uddannelsessøgende og deres forældre og lærere, det politiske system og samfundet generelt.

Mission
SkillsDenmarks mission er at eksponere erhvervsuddannelserne positivt gennem primært nationale og internationale skillskonkurrencer.

Ved at de bedste elever viser deres engagement og fagligt høje niveau, sætter vi fokus på, at erhvervsuddannelserne er spændende og giver gode fremtids- og karrieremuligheder.

Det skal sikre en øget tilgang til erhvervsuddannelserne.