Regeringsudspillet om unge

0
Mark Jensen - formand for UU DANMARK

Mark Jensen – formand for UU DANMARK

Med målsætningen om af 95% skal have en ungdomsuddannelse, så godt som indfriet, er det befriende, at erfare, at regeringen fortsat har ambitioner på uddannelsesområdet og ligesom UU DANMARK, ser en uddannelsespolitisk målsætning på ungdomsuddannelsesområdet på en langt kortere strækning end 25 år efter eleverne har forladt grundskolen.

Med kronik i Jyllandsposten den 21.1.16 og nedsættelse af en ekspertgruppe har regeringen med statsminister og undervisningsministeren i spidsen vist, at de fortsat har ambitioner på ungdomsuddannelsesområdet.

Med opdraget til ekspertgruppen om at se på:

  • Samarbejdet i kommunerne, ansvars- og rollefordelingen
  • Bedre sammenhæng i de forberedende tilbud fra folkeskole til ungdomsuddannelse
  • Bedre kvalitet i de forberedende tilbud

Kan det næsten undre, at UU DANMARK ikke er med i ekspertpanelet, da UU centrenes vejledere har en central rolle i forbindelse med udskolingen i grundskolen, overgangen til ungdomsuddannelse og ikke mindst har den tætte opfølgende vejledning af de unge 15 – 17 årige. For denne gruppe bruges netop forskellige tilbud aktivt til at fastholde et uddannelsesmål for de af dem, der endnu ikke er påbegyndt en ungdomsuddannelse eller som af den ene, eller den anden grund er faldet fra.

Den aktive indsats for de 15 – 17 årige blev besluttet i forbindelse med Ungepakkens vedtagelse i 2010 og har reduceret antallet af unge i gruppen, der ikke var i gang med en uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet fra 10.000 til 3.000. De unge er således i gang i en mangfoldighed af tilbud, uddannelsesforberedende forløb, praktikker og meget mere, som efter vores opfattelse fint kan evalueres, og der hvor der er kvalitet, også indgå i de unges uddannelsesforløb.

95% målsætningen måles 25 år efter de unge har forladt grundskolen. Regeringen har med sit udspil konstateret, at alt for få har gennemført en ungdomsuddannelse 7 år efter de har forladt skolen. Signalet om, at den uddannelsespolitiske målsætning skal rykkes frem, og at unge skal tage en ungdomsuddannelse mens de stadig er unge, som indgang til et arbejdsliv med fortsat karriererudvikling og uddannelse kan UU DANMARK bakke fuldt op bag. En ny national uddannelsespolitisk målsætning, bør måles kommunalt og inden de unge fylder 30 år.

UU DANMARK og landets 56 UU centre stiller sig selvfølgelig til rådighed for ekspertgruppen i deres vigtige arbejde. Uddannelsesindsatsen er vigtig for Danmark fremtid i den globale verden og ikke mindst for sammenhængskraften i Danmark.

Mark Jensen
Formand UU DANMARK