Debat: Hvad gør vi med Peter?

0

Politiken havde mandag en artikel, hvor udannelsesredaktør Jacob Fuglsang lavede en analyse af uddannelsesudfordringen omkring de 8% 25 – 29 årige, der hverken eri arbejde eller har gennemført en ungdomsuddannelse.

Analysen blev illustreret med eksemplet ”Peter”: En unge mand på 27 år, som Jacob Fuglsang har en fiktiv dialog med omkring hans situation. Eksemplet og dialogen bygger på Rockwool Fondens analyse, der skønner at udgiften til Peter og alle andre i samme situation koster samfundet op mod 15 milliarder kroner årligt.

Peter har uddannelsesafbrud, arbejde, produktionsskoleophold bag sig og i den sidste replik siger Peter om fremtiden ”At få et arbejde, jeg kan klare. Og allerhelst en uddannelse. Men jeg har prøvet så mange gange, at jeg ikke tror på det længere. Hvad vil du foreslå” spørger Peter til Jacob, der slutter med ???

Formanden for UU DANMARK har selvfølgelig et bud, som var Politiken i hænde samme dag. Der var imidlertid ikke plads i debatspalterne til svaret, men derfor skal læserne af UUDKs spalter ikke snydes for svaret som bringes her:

Hvad gør vi med Peter?

peterPeter er som 27 årig endt i en situation uden arbejde og uden uddannelse. Politikens glimrende uddannelsesredaktør er med god grund bekymret for den fiktive person Peter i Politiken den 26.1.16 og ikke mindst bekymret for den gruppe på 8% han repræsenterer i aldersgruppen 25 – 29 år, der ikke er i job, og som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse – og som Rockwool Fonden skønner kan koste samfundet op mod 15 milliarder kroner årligt.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har opsøgende vejledning op til det 25. år, så vi må håbe, at Peter bor i en af de kommuner, hvor der er en aftale om, at UU vejledning er til rådighed op til det 30. år. Jeg er nemlig sikker på, at Peter har brug for vejledning for at komme videre. Peter har afbrudte uddannelser, der skal bearbejdes, og der er arbejdserfaringer at bygge videre på,og sidst er der et karakterniveau, der gør, at karakterbommen på 2 i dansk og matematik ikke giver direkte adgang til at begynde på en erhvervsuddannelse.

UU centrene har gode erfaringer med vejledningssamtaler med unge, hvor kæden er hoppet af uddannelseshjulet. Mange steder er vejledningssamtaler suppleret med uddannelses- og vejledningsafklarende forløb på 1 – 3 uger den metode, der sætter kurs og mål mod uddannelse og job, som matcher den unges kompetencer. Nogle gange må der skrues op for kompetencerne på fx VUC for at den rette mulighed kan vælges, andre gange må muligheden justeres i forhold til de eksisterende kompetencer, fordi motivationen er til en ny start her og nu!

Jacob Fuglsangs ”Peter” virker motiveret, så måske kunne det være en god ide, at gribe motivationen og bygge videre på dette positive grundlag. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU) som netop i disse dage optager unge over hele landet er kun for unge under 25 år, så den er udelukket. Den 2-årige Erhvervsgrunduddannelse (EGU) kunne derimod fint være en mulighed. EGU’en strikkes sammen individuelt, der er elevløn i praktikperioderne og en mindre godtgørelse i skoleperioderne. Peters arbejdsår på arbejdsmarkedet giver merit, så uddannelsen kan tages på 1½ år. Sammen med den lokale EGU vejleder kan der laves et forløb, der matcher Peters mål. Den rette virksomhed og praktikplads der gør forløbet til en succes, skal findes og mon ikke også Peter er motiveret til at få has på karaktererne i dansk og matematik på fx VUC, så Peter efter afsluttet EGU har mulighed for senere at bygge videre på sin kompetencegivende uddannelse til en ordinær erhvervsuddannelse.

Vi kan give Peter andet end nederlag på cv’et. Vi kan give Peter en uddannelse, og vi gør det hver dag i landets mange UU centre. Vi kan også gøre det mere smart fremover. Peter får merit for ½ års arbejde på sin EGU uddannelse, men hvorfor kan vi ikke tælle Peters år på en Produktionsskole med? Hvorfor tæller 2 gennemførte grundforløb på en erhvervsuddannelse ikke?

Peter har været ansat i Fakta og på den lokale tankstation, hvordan er det gået? Begge virksomheder har måske elever,og det er svært ikke at forestille sig, at der ikke også er foregået læring på de to arbejdspladser, som kan bruges?

Ud over de faglige færdigheder indenfor detailbranche er der helt sikkert også arbejdet med Peters personlige- og sociale færdigheder: Motivation, selvstændighed, ansvarlighed, mødestabilitet…

Valgparat, samarbejdsevne, respekt og tolerance
I samarbejde med virksomheden kunne der helt sikkert blive registreret kompetencer for arbejdsperioden, som kunne meriteres i et uddannelsessystem, der samlede den enkelte persons kompetencer op i et modulsystem, hvor også de nuværende ”små” uddannelser (EGU, KUU, STU m.m.) blev tænkt ind.

Jeg har et forslag til Peter om at begynde på en EGU, og jeg tror nok, vi skal komme videre med den unge mand. Der var også lidt misbrug, som skal tales igennem og vurderes i forhold til det lokale behandlingstilbud og i forhold til, at vi nu går i gang. Ofte ligger løsningen for den enkelte i et svar, der går på tværs af en uddannelsesmæssig og en kommunal indsats – det ved vi i UU.

Peter er en fiktiv person, jeg her har digtet videre på. Men Peter er ikke mere fiktiv, end at vi kender ham godt i UU. Peter er en enkelt person, som vi nok skal få fat i, men med en udgift på 15 milliarder årligt for gruppen af ”Petere”, er der grund til at adressere udfordringen til en national indsats.

  • Det handler om udskoling med et fagligt niveau og en dannelse, så man kan indgå i et uddannelses- og arbejdsmæssig fællesskab
  • Det handler om vores ordinære ungdomsuddannelsessystem
  • Det handler om meritgivende modultilbud til de, der ikke umiddelbart passer ind i det ordinære uddannelsessystem
  • Det handler om et enstrenget professionelt vejledningssystem, som de unge kender fra grundskolen, som er til rådighed og som er opsøgende i forhold til de unge som falder fra indtil en kompetencegivende uddannelse er gennemført.

Tak til Jacob Fuglsang for endnu engang at påpege uddannelsespolitiske udfordringer i Danmark som trænger til, at nogen gør noget. Hvis der er 15 milliarder i spil årligt må jeg som Tordenskjold sige ”Hvad dælen nøler vi efter?”

Mark Jensen
UU DANMARK