StudyAalborg – aktiv messe der udfordrer uddannelsesvalget

0

StudyAalborg-logoUddannelsesmessen StudyAalborg afvikles en gang årligt i Aalborg. I 2015 besluttede Aalborg kommune, at deltagelse på StudyAalborg i november 2015 var obligatorisk for alle 8.-10. klasser som en del af den kollektive vejledning. Messen blev afviklet i Gigantium – et idræts- og kulturcenter i Aalborg – som har faciliteter, der gjorde det muligt at afvikle StudyAalborg for 5000 unge med succes.

Uddannelsesmessen strækker sig over tre dage og har eksisteret siden 2007. Gennem årene har messen ændret sig i sin form. Oprindeligt var det en messe med stande i helt traditionel forstand, hvor man kunne tale med vejleder, tage brochurer m.m. med hjem. En del elever krediterede af den form for uddannelsesmesse. Men erfaringerne viste også, at flere unge ikke var klar over, hvordan de skulle gribe et messebesøg an. Derfor har messen nu ændret karakter til at være et arrangement med oplæg og ”aktive” stande. Her kan eleverne f.eks. prøve at skifte dæk, få flettet hår, ”være chauffør”, bygge tårn osv. De aktive stande resulterer ofte i uddannelsesrelevante samtaler mellem de unge og vejlederne.

Før, under og efter StudyAalborg
Forud for StudyAalborg blev alle elever præsenteret for opgaver i forbindelse med uddannelsesmessen, som UU Aalborg havde udformet. Opgaverne kunne de kun komme videre med/løse på selve messen og efterbehandle, når de kom tilbage på skolen. Til lærerne blev der udviklet en vejledning med flere forslag til optakt og efterbehandling af opgaverne og dagens oplevelser i det hele taget. På den måde havde UU Aalborg forberedt både elever og lærere på et før, under og efter StudyAalborg.

Mød en ung, en virksomhed eller et ‘Menneskebibliotet’
På selve messen hørte alle elever et oplæg. 8. klasserne fik oplæg fra unge mennesker, der var i gang med en ungdomsuddannelse. Således fik 8. klasserne indblik i syv eller otte forskellige ungdomsuddannelser i korte oplæg af seks minutters varighed. Udgangspunktet for oplæggene var: ”Hvorfor har du valgt netop den ungdomsuddannelse?”, ”Hvordan ser din hverdag ud på uddannelsen?” og ”Hvad vil du gerne bruge din uddannelse til?”

For 9. og 10. klasse var der oplæg fra virksomheder, som alle har en afdeling i Aalborg Kommune. Her var der fokus på hvilke typer af job, der var til stede i virksomheden, samt hvilke forventninger de har til nye medarbejdere. Flere af virksomhederne havde desuden elever med, som fortalte om deres vej til virksomheden – og om det at være elev.

Messens besøgende havde desuden mulighed for at tale med de videregående uddannelser, som findes i Aalborg, samt LO og ”Sund Ung”-teamet. Særligt for messen i år var en installation i form af et ”Menneskebibliotek”. Det bestod af 300 billeder af mennesker med forskellige job, som de unge kunne lade sig inspirere af i forhold til at vælge sin egen vej.