Debat: UU vejledernes viden er vigtig for lærerne

0

Af Kristine Cecilie Zacho Pedersen, Specialkonsulent, EVA

Kristine Pedersen Specialkonsulent, EVA

Kristine Pedersen
Specialkonsulent, EVA

UU vejlederne spiller en vigtig rolle i arbejdet med at støtte unge i at vælge den rigtige ungdomsuddannelse. Deres viden er vigtig, ikke bare for eleverne, men også for lærerne. En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at lærerne oplever UU vejlederne som en uundværlig samarbejdspartner i arbejdet med at forberede eleverne til ungdomsuddannelse. 

Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse kan være vanskelig, og mange unge falder fra deres uddannelse eller må vælge om. Der er brug for et stærkt fokus i grundskolen på at klæde de unge så godt som muligt på til overgangen, bl.a. ved at give dem et grundigt indblik i de kulturer og læringsmiljøer, der eksisterer på de forskellige ungdomsuddannelser.

På EVA har vi lavet en undersøgelse, som viser, at undervisningen i folkeskolen primært forbereder eleverne til at starte på en gymnasial ungdomsuddannelse, og i mindre grad til at starte på en erhvervsuddannelse. Eleverne fortæller, at deres lærere i undervisningen ofte refererer til de krav og forventninger, der stilles på gymnasiet, men kun sjældent refererer til erhvervsuddannelserne. Det betyder at eleverne forlader grundskolen med et forholdsvist uklart billede af, hvad de skal forvente på en erhvervsuddannelse.

Lærerne i udskolingen genkender dette billede. I en spørgeskemaundersøgelse svarer 60 % af lærerne nemlig, at deres undervisning i høj grad forbereder eleverne på en gymnasial ungdomsuddannelse – mens kun 14 % vurderer, at deres undervisning i høj grad forbereder til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

For at ændre dette, er det væsentligt at kigge på, hvilken rolle UU vejlederne spiller. Vores undersøgelse viser nemlig, at UU vejlederne er vigtige samarbejdspartnere, som kan støtte lærerne i arbejdet med at forberede eleverne til ungdomsuddannelserne. Der er især tre områder, hvor UU vejlederne kan være med til at udvikle lærernes praksis.

Del viden om ungdomsuddannelserne med udskolingslærerne
For det første er det vigtigt, at UU vejlederne deler deres viden om ungdomsuddannelserne med lærerne. EVA’s undersøgelse viser, at mange lærere kun har et lille kendskab til erhvervsuddannelserne, og de oplever, at det begrænser deres muligheder for at gennemføre en undervisning, der forbereder eleverne til erhvervsuddannelserne. Samtidig kan vi se, at lærernes samtaler med skolens UU vejleder ofte er afgørende for den viden, lærerne har om erhvervsuddannelserne. Faktisk svarer hele 82 % af lærerne, at de har deres viden om erhvervsuddannelserne fra netop UU vejlederen. For at styrke lærernes forberedende arbejde er det altså væsentligt, at UU vejlederne bringer deres viden i spil og på den måde klæder lærerne på.

Sæt arbejdet med at forberede eleverne til ungdomsuddannelse på dagsordenen

For det andet er UU vejlederne med til at holde lærerne i ørerne, som en lærer udtrykker det. I vores undersøgelse er der lærere, der fortæller, at de ofte ikke har en særskilt opmærksomhed på, hvordan deres undervisning forbereder til forskellige ungdomsuddannelser. Her spiller UU vejlederne en vigtig rolle i forhold til at minde lærerne om og støtte dem i at have dette fokus i undervisningen.    

UU vejlederne kan altså i samarbejdet med lærerne være med til at sætte det forberedende arbejde på dagsordenen, og dermed understøtte, at undervisningen i udskolingen både forbereder eleverne til de gymnasiale ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelserne.

Byd ind med konkrete ideer til undervisningen
For det tredje kan UU vejlederne være med til at inspirere lærerne til, hvordan de i praksis kan indrette en undervisning, som også forbereder til erhvervsuddannelserne. Lærerne nævner vaner og kulturer som nogle af årsagerne til, at deres undervisning især forbereder til de gymnasiale ungdomsuddannelser. Det har ikke været en del af deres praksis at tænke i fx anvendelses- eller praksisorienteret undervisning, og de savner inspiration til, hvordan de kan tilrettelægge forløb, som giver eleverne viden om det læringsmiljø og de krav, der eksisterer på en erhvervsuddannelse. Også her er det derfor væsentligt at UU vejlederne bringer deres viden i spil – fx med konkrete idéer, som læreren kan bruge i sin undervisning – også når UU vejlederen er taget videre til næste klasse.