Uddannelse – dit barns fremtid

0

UVM_webInformationspjecen ”Uddannelse – dit barns fremtid” skal guide forældrene til at hjælpe deres børn med at vælge den rigtige ungdomsuddannelse.

Forældre har en stor indflydelse på deres børns valg af uddannelse. I forlængelse af regeringen firepartsaftale med DA, LO og KL udgiver Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet derfor en ny pjece, der skal gøre det nemmere for forældre med indvandrerbaggrund at hjælpe deres børn til at vælge den rigtige ungdomsuddannelse.

Pjecen giver inspiration til, hvordan forældrene kan tage dialogen om uddannelse med børnene. Derudover indeholder den en præsentation af de forskellige muligheder, der er for de unge. I pjecen lægges der ekstra vægt på mulighederne ved at vælge en erhvervsuddannelse.

”Flere unge med indvandrerbaggrund skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det kræver, at de vælger ungdomsuddannelse på et oplyst grundlag, da de ellers risikerer at falde fra. Vi ved, at de unge får en stor del af deres viden fra deres forældre, og derfor skal vi sikre, at forældrene er klædt på til at støtte deres børn i at træffe et sikkert uddannelsesvalg. Pjecen sætter særligt fokus på erhvervsuddannelserne, fordi vi generelt har brug for at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, så vi i fremtiden har nok dygtige faglærte,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Pjecen udgives både i en trykt udgave og en netudgave. Den trykte udgave vil blive distribueret gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning, som vil få mulighed for at bruge den i forbindelse med vejledningsindsatsen. Pjecen udgives på syv sprog udover dansk; somali, tyrkisk, arabisk, pashto, engelsk, farsi og urdu.

Læs mere på uvm.dk