6.000 elever udenfor lovens rammer …

0
Mark Jensen

Mark Jensen, formand for UU DANMARK

Tankevækkende med 6.000 elever udenfor lovens rammer …

Undervisningsministeriet oplyste i en pressemeddelelse den 27.4.15 at 91,2% af eleverne på 8. årgang var blevet uddannelsesparathedsvurderet og at 25,8% var erklæret ”ikke parate”. I UU verdenen må vi konstatere, at det er lidt flere, end der er afregnet for, da reformberegningerne talte om 20% ikke parate. Men nok om det, der gemmer sig andet tankevækkende stof i ministeriets pressemeddelelse.

Alt har en indkøringsfase, og der er fra UU vejledernes side gjort en kæmpeindsats i hele landet for at få enderne til at hænge sammen, i forbindelse med såvel parathedsvurdering for 8 klasse eleverne, som i forbindelse med afgangselevernes valg af ungdomsuddannelse i et kompliceret optagelsessystem 2015.

I den forbindelse er det tankevækkende, at når Undervisningsministeriet oplyser at 91,2% af 8 kl. eleverne er vurderet, ja, så betyder det, at der er skoler, som endnu ikke har vurderet 8,8% af årgangens elever. Faktisk er 6.000 elever endnu ikke parathedsvurderet efter den fastsatte deadline den 1.12.2014

Undervisningsministeriet har udsendt love, vejledninger og rykkere, deres arbejde er gjort. Lad os glædes over de 62.000 der er vurderet som lovgivningen foreskriver.

Men man må unders over de 6.000 elever hvis parathedsvurdering stadig her mere end 5 måneder efter deadline ikke er på plads.

Et mål kunne jo være, at vi også her fik mindst 95% med.

Mark Jensen
UU DANMARK

Se også: Uddannelsesaktivitet i grundskolen