Udvikling af den kollektive vejledning

0

UVMUndervisningsministeriet har stillet en pulje til rådighed for udvikling af den kollektive vejledning.

Forsøgene skal medvirke til at udvikle nye modeller, koncepter, metoder og praksis i UU’s kollektive vejledning og gruppevejledningen i udskolingen (7. – 9./10. klasse) for blandt andet at kvalificere og udfordre elevernes valg af ungdomsuddannelse. Blandt initiativerne er også udvikling af vejledernes kompetencer inden for den kollektive vejledning og gruppevejledning. Målgruppen for denne vejledning er hele gruppen af elever i udskolingen, og der skal derfor tænkes i en indsats, der tager højde for ligheder og forskelligheder i målgruppen.

Det samlede beløb i puljen udgør 1.250.000 kr. for 2015. Der forventes i næste runde, gældende for 2016 at blive udmeldt en tilsvarende pulje.

Forsøgene skal gennemføres af eller i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, men også andre relevante parter kan deltage. Projektperioden er 1.juni 2015 til 1.december 2015.

Læs mere her