Vejledning i konkurrencestaten

0

21 april 2015

UU DANMARK takker for to udbytterige dage på årskonferencen 2015. Sammen med kloge hoveder fra UC SYD, DPU, AU, KU, Skole & Forældre, Danske Skoleelever, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen har vi fået sat fokus på vejledningens fremtidige rolle i konkurrencestaten.

Vejledning i konkurencestaten_vers3

UU DANMARK har igen i år på årskonferencen haft en positiv og god dialog med flere af UU vejledningens mange samarbejdsparter. Vi har diskuteret, hvor vejledningen i Danmark fremover bør bevæge sig hen, og hvilke opgaver, den skal løse i en moderne konkurrencestat. De unge selv, forældrene, forskerne, skolerne og lærerne var til stede og bidrog hver især med deres indspark.

UU central aktør
Hvis Danmark skal klare sig i konkurrence med andre nationer, skal der være en uddannet arbejdskraft, der kan løfte opgaven. Og uddannelse er en forudsætning for at skabe et samfund, som inkluderer alle borgere og giver de unge, også de svagere, mulighed for en plads på arbejdsmarkedet. Udfordringen er, hvordan vi får flere unge peget mod EUD og flere af de svagere unge i uddannelse.

Mark_Jensen_04_2014Formand for UU DANMARK, Mark Jensen, pointerede efter konferencen, at UU centrene, som en af de mest centrale kommunale organisationer på ungdoms- og uddannelsesområdet, med tæt samarbejde med blandt andet lokalt erhvervsliv, jobcentrene og ungdomsuddannelserne også fremadrettet vil være en central del af løsningen til den udfordring: “På årskonferencen mærkede vi tydeligt, hvor tæt vi står med alle disse aktører, og hvor enige, vi er om, at vejledning også fremover bør stå centralt i den uddannelsespolitiske målsætning som krumtappen, der binder tingene sammen. Der skal være en styrende vejledning i Jobcentrene i Social- og sundhedsafdelingerne, sådan må det være – noget for noget.

Brug for markante tiltag
Mange undersøgelser peger på, at der kommer til at mangle unge med en erhvervsuddannelse frem mod 2020. Og som Mark Jensen på konferencen understregede, skal der formodentlig mere markante ændringer til, hvis udviklingen reelt skal vendes.

Vi oplever for tiden mange gode lokale og nationale tiltag i forhold til at få flere og dygtigere unge til at vælge EUD frem for gymnasialt. Gode og velmente som de måtte være, må vi erkende, at der ikke sker tilstrækkeligt på området. Erhvervsuddannelsesreformen skal selvfølgelig hjælpes videre over de første børnesygdomme, som vi oplever for tiden – og i den forbindelse er det positivt at konstatere, at vi hvert år alle står tættere sammen både i praksis- og vidensarbejdet omkring de unge, Men vi må samtidig også være ærlige og indse, at vi alle må tænke nyt og være åbne over for mere radikale forslag, hvis udviklingen reelt skal vendes. En ide kunne være mulighed for kørekort til syttenårige, der vælger EUD, med en del af teoriundervisningen indlagt i pensum. Det ville både afhjælpe problemer med lange afstande til erhvervsuddannelserne og give en ekstra motivationsfaktor til de unge.”

Fokus på de svage
Forældrene, eleverne, lærerne og vejlederne diskuterede på konferencen også muligheden for at anvende uddannelsesparahedsvurderingen som et udviklende værktøj langt tidligere i skolegangen, så elever eller forældre ikke først i udskolingen konfronteres med overvejelser om den unges uddannelsesmæssige fremtid. Og eleverne pegede på, at de meget gerne ville involveres aktivt i den proces.

Vejledningsindsatsen skal også fortsat have fokus på udsatte grupper, som unge på opholdssteder, unge tosprogede, unge med handicap og unge fra socialt belastede familier. Alle undersøgelser viser, at uddannelse gør en forskel livet igennem, så UU skal fortsat bakke op bag den uddannelsesrettede indsats og de uddannelsespolitiske mål, som den organisation der binder sammen, tager hånd om og som samler op. Men som flere af deltagerne også pointerede, har mange unge, også blandt de skolestærke, behov for at blive udfordret på deres uddannelsesvalg.

Formand, Mark Jensen, takkede efter konferencen alle deltagere og sende følgende salut: ”Konferencen i år har givet os en klarere vision om, hvor vejledningen skal bevæge sig, og hvordan UU bedst kan gøre gavn for landets unge. De svage unge skal støttes og have bedre muligheder for uddannelse og arbejde, og den sektor- og institutionsuafhængige vejledning bør bindes tættere sammen, så den kan ses, have styrke til at være institutionsneutral på uddannelsesmarkedet, være opsøgende og være flagskibet i de uddannelsespolitiske målsætninger omkring erhvervskompetencegivende uddannelser og karriereudvikling.”

Tusind tak til alle for engagementet – vi ses ude blandt de unge!