Næstformand genvalgt

0
Anders Ladegaard, næstformand

Anders Ladegaard, næstformand

I forlængelse af UU DANMARKs årskonference den 20. – 21. april i Brejning på Kellers Park, blev der afholdt generalforsamling for UU centrene, der sammen udgør foreningen UU DANMARK. Næstformand Anders Ladegaard, der er centerleder i UU Lillebælt, blev genvalgt som næstformand. Formand Mark Jensen fra UUV Køge Bugt var ikke på valg, og er fortsat formand.

Mark Jensen kom i sin beretning til generalforsamlingen ind på det vigtige i, at der ikke kun er et ensidigt fokus på uddannelse for unge, der ikke passer ind i det almindelige ungdomsuddannelsessystem.

Når unge vælger – eller visiteres til – uddannelser eller uddannelsesforberedende aktiviteter som Produktionsskolen, Erhvervsgrunduddannelsen (EGU), Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) og den nye Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU), er det vigtigt, at der ikke kun er fokus på afklaring og uddannelse her og nu, men at der også er fokus på, at de unge efterfølgende får fat i arbejdsmarkedet via beskæftigelse på fuldt eller delvise vilkår. Det er vigtigt, at vi ikke uddanner for at uddanne denne gruppe unge, men at vi har fokus på inklusion i samfundet via en fremtidig beskæftigelse samtidig med at uddannelsen vælges” sagde Mark Jensen.

Mark Jensen slog til lyd for, at 95% målsætningen, der så godt som, er opfyldt, bliver afløst af en ny målsætning som kan blive et pejlemærke i horisonten.

I den forbindelse pegede Mark Jensen på, at mens 95% målsætningen bliver målt frem til det fyldte 40. år, så kunne en ny målsætning pege frem mod, at unge får en ungdomsuddannelse, som indgang til deres voksenliv med arbejde, mens de er unge.

Mark Jensen, formand

Der har været forskellige tal for gruppe under 30 år, der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Gruppen må skønnes at være i omegnen af de 50.000, og dem skal vi sætte fokus på og udfordringen skal adresseres. 95% målsætningen skal afløses af en målsætning om, at alle unge får gennemført en ungdomsuddannelse inden det fyldte 30. år som indgang til et arbejdsliv med beskæftigelse og fortsat kompetence- og karriereudvikling,” var Mark Jensens bud. Mark Jensen talte samtidig for, at ansvaret og uddannelsesopgaven blev placeret lokalt i kommunerne.

Mark Jensen så den opsøgende vejledning efter grundskolen som central i forbindelse med den nye målsætning, og så gerne UU centrenes opgave udvidet til det 30. år.

Den opsøgende vejledning kommer i kontakt med mange ensomme unge, unge uden netværk og unge, der har behov for at få bearbejdet deres situation. Når vi sammen med den unge bliver enige om en ny kurs, kan vi samtidig følge op på, at der også er en tilmelding til en ungdomsuddannelse og at den unge påbegynder uddannelsen. Vi er med i valget, men vi er med også omkring gennemførslen af beslutningen, hvilket der ofte er behov for.

UU centrene vejleder fortsat alle unge i grundskolen gennem den kollektive vejledning og gruppevejledningen. Den individuelle vejledning er indsnævret til gruppen af ‘ikke parate’ og vejledningen skal bygge på folkeskolens undervisning i § 7 faget om Uddannelse og Job. Meget er under opbygning, og der var en god stemning på generalforsamlingen, selv om UU centrene på mange området har måttet omstrukturere og reducere bemandingen i forhold til den nye lovgivning.

Mark Jensen så gerne, at den sektor- og institutionsuafhængige vejledning blev styrket gennem et tættere samarbejde, så den kan ses som den vejledningsmæssige institutionsneutrale organisation på uddannelsesmarkedet. ”Vi vil gerne være flagskibet i den uddannelsespolitiske målsætning om erhvervskompetencegivende uddannelser og karriereudvikling til alle,- til gavn for den enkelt og til gavn for Danmark.”