Sjælland er ikke så ringe

0

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har netop lavet en analyse af unge og uddannelse, hvor Sjælland fremhæves som et område, hvor det står rigtigt dårligt til. Analysen lider dog af en mangel, da den ikke tager højde for unges mobilitet mod uddannelsesbyer. Hvis der tages højde for denne faktor, ser det ikke så ringe ud endda på det sjællandske.

unge menneskerEt enkelt opslag i Danmarks Statistik fortæller, at der er ca. 11.000 unge 18 årige i Region Sjælland, 7.000 25 årige og under 7.000 30 årige. Tallene udtrykker ikke dramatiske hop i fødselshyppigheden, men fortæller historien om, at unge gennemfører en ungdomsuddannelse i Region Sjælland, og så tager de ind til hovedsageligt København, hvor de bor og læser videre.

Når der på mange årgange mangler op til 4.000 unge i de sjællandske kommuner, der har gennemført en ungdomsuddannelse, ja så giver det en ringe uddannelsesstatistik og en tilsvarende flot statistik for kommuner med videregående uddannelsestilbud.

Uddannelsessituationen på Sjælland er ikke så ringe som Arbejderbevægelsens Erhvervsråds Analyse påstår, men dermed ikke sagt, at der ikke fortsat er en uddannelsesudfordring i Region Sjælland og i det øvrige Danmark.

En ungdomsuddannelse skal tages mens man er ung og skal ses som indgangsbilletten til et arbejdsliv med fortsat kompetenceudvikling, der bygger videre på den uddannelse man har. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har derfor fat i en væsentlig pointe, når analysen sætter fokus på at 15,1% eller 137.000 unge under 30 år kun har grundskolen som højeste uddannelse, og på de 77.000 unge der ikke er i gang med en uddannelse efter afsluttet gymnasial uddannelse.

Der er vejledning til rådighed, hvis de godt 200.000 unge ønsker det, men vi kender gruppen. En studentereksamen, der ikke helt er gået som planlagt og et uddannelsesmål, der er blevet urealistisk – og uopnåeligt – kan sætte en ung i stå. Er netværket tyndt, bliver situationen ikke bearbejdet, og den unge går i stå med jobbet på servicestationen eller i et andet ufaglært job, hvor timetallet måske øges, så dagen af vejen kan klares. Andre kommer på uddannelseshjælp via Jobcenteret.

Fra Ungdommens Uddannelsesvejledning ved vi, at den opsøgende vejledning kan gøre en forskel. Et prik via en sms, en mail, et ring eller et brev fører ofte til en vejledningssamtale, hvor situationen bearbejdes og hvor nye mål og muligheder oplistes. Langt fra alle unge er inde i de fællesskaber som reklamerne prædiker, og bliver en skuffelse ikke bearbejdet, som f.eks. et dårligt eksamensresultat, vokser fokus på de manglende evner på bekostning af det, den unge faktisk kan.

Ungdommens Uddannelsesvejledning vil gerne medvirke til at gå i tackling med den uddannelsesudfordring, der skal løses for at vi får Danmarks bedst uddannede generation. Vejledningskompetencerne er der i UU centrene, IT systemet til at følge op er der.

Mit spørgsmål er bare, om der også er en politisk vilje tilstede til at bringe unge videre gennem labyrinten mod en kompetencegivende uddannelse.

Mark Jensen
Formand, UU DANMARK