Selvtillid, som kun vor mor laver den

0

UU-logo nordvest sjællandGourmet, helsekost eller selvtillidsnæring? UU Nordvestsjælland har udgivet en alternativ kogebog med retter, der giver næring, ikke til kroppen men til selvtilliden. Kogebogen, der er frugten af projektet ”Fra marginaliseret til uddannelsesparat”, er samlet en opskrift på et vejledningsforløb målrettet unge, der har mistet troen på deres egen uddannelsesfremtid.

UU Nordvestsjælland har udgivet en alternativ kogebog med kun en enkelt ret – et intensivt vejledningsforløb for uddannelsesmæssigt marginaliserede unge i alderen 16-19 år. Kogebogen indeholder opskriften på et vejledningsforløb sammensat af en række vejledningsmetoder, der alle hjælper til at styrke appetitten på uddannelse for unge, der af forskellige årsager har mistet troen på egne muligheder. Kogebogen, ”Unge på vej i Fag”, er den sammenkogte essens af projektet ”Fra marginaliseringstruet til uddannelsesparat – unge på kanten af uddannelse og arbejde”, der som del af det landsdækkende Satspuljeprojekt ”Unge På Tværs” igennem 2014 sammen med 10 andre projekter har medvirket til at udvikle og afprøve metoder til vejledning af svage og marginaliserede unge.

Man tager en håndfuld unge…kogebog
Ingredienserne i det metodiske forløb, man i UU Nordvestsjælland gennem over et år har brygget sammen og testet, består af lige dele gruppevejledning, praktik og individuel vejledning. Og det endelige forløb, holdet bag projektet er endt med og erfaringerne fra projektet, ligger nu samlet i et kogebogsformat, så det nemt kan bruges af andre vejledere og også indgå i en samlet forskningsbaseret, metodisk overvejelse sammen med alle de andre projekter i paraplyprojektet ”Unge på Tværs”. Undervisningen i forløbet er baseret på et norsk koncept, “Selvfølgelig kan jeg”, som balancerer vejledningen mellem både at lægge ansvar i hænderne på de unge men samtidig også hjælpe dem til at mærke, at de er i stand til at løfte samme ansvar. Som Brian Nybo, vejleder i projektet, udtrykker det; ”Det handler om at få skabt et trygt miljø, hvor de unge skal lære positiv og løsningsfokuseret tænkning, der kan hjælpe dem med at nå deres mål”.

Det metodiske forløb, der nu beskrives i kogebogen, er rettet mod unge på kanten af uddannelse, som af forskellige årsager ikke er motiverede til at gå i gang med noget efter endt folkeskole. Og aktiviteterne i forløbet er mange – de unge deltagere snakke både individuelt og i grupper med vejledere om egne og hinandens ressourcer, selvværd, identitet og roller og får også mulighed for at afprøve sig selv i mere alternative aktiviteter som mindfulnessøvelser eller en dag på gokartbanen. Det overordnede mål med alle aktiviteterne er, at klæde de unge på til at komme i gang med en erhvervsuddannelse og gennemføre den. En vigtig del af forløbet har derfor været at kombinere vejledningsforløbet med et virksomhedspraktikophold, hvor de unge har kunnet afprøve den personlige udvikling, de har arbejdet med i projektet, i en håndholdt praksissituation med løbende dialog og monitorering fra projektets vejleder . Kombinationen af den personlige udvikling og praktiske oplevelse har for mange af de unge betydet, at de har kunnet sætte deres styrkede selvtillid i spil og opleve nye og stærkere sider af sig selv. Marianne Marslew, vejleder i UU Nordvestsjælland og projektleder, peger da også på samspillet mellem den personlige og den praktiske dimension i projektets metoder som værende af afgørende betydning; ”..vi skal hjælpe de unge med at finde ud af: Hvad er jeg god til? Hvad vil jeg? Og hvordan kommer jeg derhen. Hverken gruppevejledning, individuel vejledning eller praktik bør stå alene i forhold til denne målgruppe. Det er netop kombinationen af de tre dele, som giver et succesfuldt vejledningsforløb.”

Stor effekt
Mange af de unge på holdet havde ved starten af projektet en række negative erfaringer med i bagagen, der typisk har været medvirkende til, at de ikke har fået begyndt eller færdiggjort en ungdomsuddannelse. Alt fra mobning og psykiske lidelser til problemer med forældrene eller ”bare” en manglende praktikplads, havde været medvirkende til, at de på et tidspunkt måtte droppe en uddannelse og siden ikke genvandt troen på at komme tilbage på sporet igen. Men kombinationen af de forskellige metoder i forløbet viser sig nu at have haft en så stor effekt hos de unge deltagere at 83 % nu igen er i gang med en uddannelse. En ung deltager udtaler;

”Det har virkelig været godt. Jeg har fundet mange flere positive sider ved mig selv i stedet for hele tiden at tænke i negative baner. Første dag var vi ikke åbne. Lærerne prikkede til os. Nogle åbnede op, og så kom lavinen, og så åbnede alle op. Det rystede os virkeligt sammen med at tage ud og køre gokart. Hele forløbet har skubbet til mig, så jeg pludselig føler, jeg kan meget mere.”

Særligt fællesskab
Flere af vejlederne fra projektet beskriver, hvordan deres rolle gennem forløbet var at lytte – og prøve at få vendt de unges negative erfaringer til noget positivt, få dem til at se fremad og stille sig selv spørgsmålene; Hvordan kan du bruge dette til noget? Hvad siger det om dig? Hvordan kommer du videre? En vejleder bemærker hvordan metoderne som samlet forløb giver mening og nærhed for de unge; ”Det samlede vejledningsforløb er alt arbejdet værd. Det er en helt særlig måde at vejlede på, når man følger de unge tæt gennem længere tid. Der opstår et helt særligt fællesskab blandt de unge. Og der opstår også et særligt fællesskab, blandt vejlederne og de unge. Sammen sætter det gang i en vigtig udvikling.”

Og også virksomhederne har positive tilbagemeldinger at komme med. Gitte Lind, butikschef i JYSK, Holbæk, peger på at det ikke bare er den menneskelige gevinst, de oplever, når de tager unge ind i praktik; ”Når de er her, gør vi det for at hjælpe dem og få dem i gang. Men vi får også noget ud af det. I hvert fald med de fleste. Vi har opnået at få tre i lære – og to har fuldført en uddannelse. Så der er potentiale for elevpladser i praktikken.”

Læs mere om projektet og kogebogen her http://ungepaatvaers.dk/2015/01/25/kogebog-ung-pa-vej-i-fag/