Ny kortlægning fra Cabi

0

cabiEn helhedsorienteret og godt koordineret indsats er vejen til job eller uddannelse for udsatte unge, tyder erfaringer på. Og så har de unge brug for stærke relationer til voksne. Det viser en kortlægning af ungeindsatser, som Cabi har lavet for Rockwool Fonden.

Alt for mange unge får ikke en kompetencegivende uddannelse, og for den del af dem, som kæmper med komplekse problemstillinger, er der behov for at sætte ind på flere fronter, hvis de skal hjælpes i job eller uddannelse.

Det er unge, som ofte har afbrudte uddannelsesforløb bag sig, de mangler faglige og sociale kompetencer, og måske har de psykiske og fysiske problemer.

Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar sidste år, har for unge under 30 år betydet. kraftigt fokus på uddannelse, øget samarbejde med erhvervslivet og øget inddragelse af de unge selv.

Derfor har Cabi på foranledning af Rockwool Fonden gennemført en kortlægning af 39 indsatser for unge med uddannelses- og beskæftigelsesperspektiv over hele landet. Kortlægningen beskriver indsatsernes praksis, og er tænkt som en inspiration til fortsat udvikling af de indsatser, som skal hjælpe udsatte unge videre til uddannelse eller job.

Cabi har desuden samlet en temaside med inspiration til ungeindsatsen. Se meget mere på cabiweb.dk/unge

Tværfaglighed er en absolut nødvendighed

For at styrke mulighederne for at de kan komme i uddannelse eller job er det helt centralt, at de bliver mødt med en helhedsorienteret og godt koordineret indsats. Samtidig skal indsatsen inddrage de unge selv i beslutningsprocessen så den enkelte unge oplever, at indsatsen giver mening og har den rigtige retning, viser kortlægningen.

Der er stor mangfoldighed i indsatserne, men der er også tværgående kendetegn, som er værd at hæfte sig ved, mener Ulrik Lund-Sørensen, programleder hos Rockwool Fonden.

”Flere indsatser er grundlagt omkring principper som helhedsorientering og tværfaglighed, inddragelse af den unge selv og stærk kobling til erhvervslivet. Det er væsentlige principper at arbejde videre med for fremover i højere grad at lykkes med at få udsatte unge i gang med uddannelse og give dem fodfæste på arbejdsmarkedet,” siger han.

Ulrik Lund-Sørensen peger dog også på punkter, hvor indsatserne typisk kan blive forbedret så de i højere grad fører unge i den rigtige retning. Og som gør det lettere at lære af indsatserne.

”Der bør være større fokus på at tilrettelægge indsatserne med klare målsætninger for de konkrete erfaringer, kompetencer og evner, som de unge skal opnå. Derudover bør der løbende være dokumentation af, om de unge rykker sig på de fastlagte parametre,” siger Ulrik Lund Sørensen.

Unge mangler voksne at læne sig op ad

Kortlægningen peger på yderligere et vigtigt element, der ser ud til at hjælpe udsatte unge videre i uddannelse eller job – opbygningen af en tæt og tillidsbaseret relation mellem den unge og en voksen.

”De unge har ofte oplevet mange skift i deres liv og mødt mange voksne, som ikke har været i stand til at hjælpe dem. Så det er helt centralt, at indsatserne skal være i stand til at bære det og giver de unge chancen for at møde voksne eller andre unge, de kan knytte sig til,” siger Jesper Pedersen, seniorkonsulent i Cabi, som har stået for kortlægningen.

 

Mange af de relationsbårne indsatser foregår der, hvor de unge befinder sig: Det kan være i virksomheder, på uddannelsesinstitutioner eller i attraktive ungdomsmiljøer, forklarer Jesper Pedersen, der også understreger vigtigheden af at inddrage de unge selv i tilrettelæggelsen af indsatsen.

”De unge skal kunne se sig selv i de indsatser, vi tilbyder dem. Det skal simpelthen give mening for dem. Når vi inddrager de unge oplever de også større ejerskab for forløbet og de får større udbytte af det,” slutter Jesper Pedersen.
Download

Du kan downloade kortlægningen direkte fra Cabis hjemmeside (pdf).
Fakta om kortlægningen

  • Kortlægningen er fordelt på 39 indsatser for udsatte unge med uddannelses- og beskæftigelsesperspektiv over hele landet.
  • Målgruppen af unge er mellem 16 og 25 år med komplekse problemstillinger.
  • Målgruppen er kendetegnet ved at have afbrudte uddannelsesforløb bag sig, mangler faglige og sociale kompetencer og/eller har psykiske og fysiske problemer.
  • Kortlægningen er gennemført af videns- og netværkshuset Cabi på foranledning af Rockwool Fonden.