Debat: Godt gået, UU

0

Af Annette Lind, Socialdemokraternes børne- og undervisningsordfører

annette lindSidste år var et specielt år for UU. Ungdommens Uddannelsesvejledning havde jubilæum, og der er god grund til at kippe med flaget for ti gode år med UU, hvor I har sikret en stærk vejledningsindsats i forhold til vores unge. Jeg har selv været lærer i folkeskolen i mange år, og jeg ved, hvor vigtigt det er, at vi har en god vejledning af de unge – både ved afslutningen af folkeskolen, men også senere, hvor mange unge har brug for en vejledende hånd for at komme på rette spor.

Folkeskolen havde også jubilæum sidste år, og jeg er stolt af folkets skole, der fyldte 200 år. Danmark var det første land i verden, der sikrede skolegang til alle børn, uanset om de kom fra gode eller ringe kår. Høj som lav, dreng som pige, så skulle man gå i skole og lære at læse, skrive og regne. En idé som i den grad har været med til at bygge det land, vi lever i. Og som socialdemokrater vil vi holde fast i, at vi også i fremtiden skal have en stærk fælles folkeskole, der er med til at åbne uddannelsesdøren for danske unge. Det er en af de vigtigste byggesten til at bygge fremtidens Danmark, og her spiller I en vigtig rolle.

Jeg vil derfor også bruge lejligheden til at takke jer for jeres store arbejde. Vi kan se, at I gør et godt stykke arbejde. Fra brugerundersøgelsen af vejledningen sidste år kan vi se, at hele 71 procent i 9. og 10. klasse og 61 procent af eleverne fra efterskolerne vurderer, at vejledningen har rustet dem til at træffe et valg om, hvad de skal efter skoleårets slutning.

Samtidig ved jeg godt, at mange af jer er ærgerlige over ændringerne på vejledningsområdet i forbindelse med EUD-reformen. Jeg er glad for, at I har givet jeres meninger til kende, men vi har bredt fra politisk side vurderet, at vi bedst udnyttede ressourcerne ved at målrette vejledningen. Alle elever skal fortsat have vejledning, men ikke længere som individuel vejledning. Det betyder, at der i endnu højere grad skal skelnes mellem elever med og uden særlige vejledningsbehov. Vi kan se, at knap 80.000 unge mellem 15 og 24 år hverken har taget eller er i gang med en uddannelse. Det er for mange, og derfor løfter UU så vigtig en indsats. Men alle skal fortsat udfordres på deres uddannelsesvalg – også for at flere får øjnene op for erhvervsuddannelserne.

Regeringen har satset massivt på uddannelsesområdet, fordi det at få uddannelse med i bagagen betyder, at endnu flere unge kan bryde den negative sociale arv og selv vælge deres egen fremtid. Det er både godt for den enkelte, men også for samfundet. Tak for jeres bidrag til at nå vores høje uddannelsesmål i Danmark. Det er godt gået, UU.