Dialog om reformen og fremadrettede justeringer

0

 

OBS: Kun for UU Ledere

faglaert_til_fremtidenDato: 25.marts kl 12:00 – 26.marts kl 13:00

Sted: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Beløb: 1.400,00

Målgruppe: UU ledere

Tilmeldingsfrist: 18. marts 2015 (lukket for tilmelding)

Vejledningsreformen er på mange måder en kompleks størrelse, så det er vores vurdering, at det vil være godt, at vi dels mødes med hinanden får snakket reformimplementeringen igennem, dels får en dialog med Vejledningskontoret om de knaster, vi er stødt på, og som der kan korrigeres for indenfor lovens fastsatte rammer.

Vi har derfor i al hast arrangeret følgende:

Vi mødes kl. 12 til en let frokost og har herefter et forløb frem til kl. 17,30, hvor vi internt drøfter reformen med hinanden, gensidig erfaringsudveksling og får noget struktur på i forhold til næste dag, hvor vi mødes med ministeriet til en gensidig dialog fra kl. 9 – 12. Der vil være god mulighed for fælles middag og overnatning.

Vi har fundet et sted vi kan være, og et tidspunkt der passer ministeriet. Der er tale om onsdag / torsdag den 25. – 26. marts på Comwell i Middelfart, der vil kunne danne ramme for mødet til en pris pr. pers. på 1.400 kr.

Der vil være mulighed for dagsdeltagelse, deltagelse den 26. og deltagelse i begge dage med overnatning.

Der er kan kun bookes til 1 deltager pr. UU center. Ønsker du at tilmelde mere end 1 person fra dit UU center, så kontakt uudk@uudanmark.dk mhbp venteliste.

Program – foreløbigt:

25.3.:

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 14.00 Velkomst ved Mark og derefter: UU centrene efter reformen – hvordan er udfordringerne tacklet lokalt og kan vi bruge hinandens erfaringer til det fremadrettede lokale samarbejde og udvikling.
Dialogworkshops med korte oplæg og dialog.
14.00 – 14.30 kaffepause
14.30 – 15.30: Fælles refleksion med oplæg fra 1 fra hver gruppe, der gør sin erfaringshøst offentlig. 5 min. oplæg og 5 min. med salen.
15.30 – 15.45: Pause
15.45 – 16.00: oplæg til de 6 gruppers drøftelse
16.00 – 16.45: I 6 grupper bearbejdes UVMs punkter.
16.45 – 18.00: Tilbagemelding fra grupperne.
Kl. 19: middag.

26.3.:
08.40 Start og kort velkomst.
08.45 – 09.10: oplæg fra ministeriet: de er navnlig interesseret i at få tilbagemeldinger på følgende områder – men dette skal ikke udelukke andre felter:

 • Processen om UPV i 8. kl., herunder kriterierne, samarbejdet med skolerne, elevplanerne, de frie skoler og optagelse.dk
 • Processen om UPV i 9./10. klasse, herunder de særlige overgangsårsudfordringer, samarbejdet med skolerne, forældrenes rolle, de frie skoler og optagelse.dk
 • Samarbejdet med skolerne om fastlæggelse af den særlige indsats, de ikke-uddannelsesparate elever skal have – og gerne nogle eksempler på, hvad indsatsen omfatter
 • Ansøgningsprocessen i optagelse.dk
 • Introduktionskurserne i 8. kl. – proces og indhold
 • Samspillet med den digitale vejledning
 • Uddannelse og Job – UU’s inddragelse i tilrettelæggelsen – og i gennemførelsen
 • Kollektiv vejledning
 • Eud10
 • 20/20-modellen
 • Samarbejde med jobcentrene, herunder om de unge, der får uddannelsespålæg
 • Vejledning om de nye erhvervsuddannelser
 • Kommunikationen mellem jer og UVM – begge veje

Herudover vil de gerne orientere om (i hvert fald) følgende:

 • Optagelsesprøverne til erhvervsuddannelser
 • Sommerkurserne
 • Den årlige brugerundersøgelse
 • 20/20-optagelsesproces

09.10 – 09.45 Struktureret tilbagemelding på punkterne. Tilbagemelding og dialog.

09.45 – 10.15 Kaffepause

10.15 – 12.00: Struktureret tilbagemelding på punkterne. Tilbagemelding og dialog, fortsat.

12.00 frokost og slut.

Tilmeldingsmuligheder:
A: UU lederdialogdagen (1. dag) og dialogen med ministeriet (2. dag) uden overnatning, kr. 1000,-
B: Ditto med middag og overnatning, kr. 1400,-
C: Kun dialogdagen med ministeriet. (2. dagen), kr. 400,-

Undervisningsministeriet medfinansierer arrangementet, og der vil derfor være en dekort på deltagergebyret, når det faktureres efter arrangementet.

 

 A webform by Podio – click here to get yours