Nye begrænsninger på ungdomsuddannelserne

0


Mark_Jensen_04_20141 – 3 – 5 kunne være begyndelsen på en opremsning af de ulige tal, men det er ikke tanken her. 1 – 3 – 5 er de nye begrænsninger på ungdomsuddannelsesområdet, som alle unge – og deres forældre – bør gøre sig bekendte med.

1:
Alle elever med mindst 2 i gennemsnit i dansk og i matematik kan efter grundskolen begynde en erhvervsuddannelse på grundforløb 1, der varer 20 uger. For de unge, der påtænker at tage en EUX vil denne uddannelse allerede blive indledt efter 14 dage, da der er et omfattende pensum, der skal gennemgås med fag, der i løbet af 2 år skal erhverves på gymnasialt niveau ved siden af den håndværksmæssige uddannelse og 2 års praktik. Grundforløb 1 kan kun påbegyndes 1 gang, og kun i direkte forlængelse af grundskolen, eller senest ét år efter.

3:
Efter grundforløb 1 på erhvervsuddannelsen ligger grundforløb 2 på 20 uger. Alle, der ikke kommer direkte fra grundskolen, skal starte på grundforløb 2. Hidtil har unge – og lidt ældre – kunnet tilmelde sig et ubegrænset antal grundforløb 2 efter afbrud eller omvalg. De nye regler er klare. Unge kan maksimalt påbegynde 3 grundforløb 2.

5:
Den hidtidige regel om, at unge efter 18 år har kunnet tilmelde sig et ubegrænset antal ungdomsuddannelser og modtage SU, er ændret. Fra den 1.1.2015 kan en ung kun modtage SU til max 5 påbegyndte ungdomsuddannelser. Den nye regel gælder med tilbagevirkende kraft. Ungdomsuddannelser, der er modtaget SU til før den 1.1.2015, tæller med!

1 – 3 – 5 er antalsbegrænsninger som alle unge skal gøre sig bekendt med. Selvfølgelig har vi i Ungdommens Uddannelsesvejledningen information om de nye regler med i vores vejledning, men der vil sikkert være en del unge, som tænker i de gamle rammer, hvor begrænsninger overhovedet ikke fandtes og derfor møder ”muren” før, godt er.

Overvejelser om valget bliver lidt mere alvorlige med 1 – 3 – 5 begrænsningen og konsekvensen ligeså. Derfor er det vigtigt, at der vælges med overvejelse og omtanke. At fortsætte i et spor udelukkende fordi Pia, Poul eller Petra går i en bestemt retning, er ikke fornuftigt. Alle unge bør sætte deres valg i spil mellem KOMPETENCER, MÅL OG MULIGHEDER.

Mark Jensen
Formand, UU DANMARK