SU benspænd for uddannelse

0

Mark_Jensen_04_2014Der er listet en SU reform igennem, der betyder at unge over 18 år fra den 1.1.2015 ikke kan modtage SU, hvis de tidligere har modtaget SU til fem ungdomsuddannelser. Reglen er trådt i kraft pr. 1.1.2015, og gælder med tilbagevirkende kraft. Eneste undtagelse er unge, der er tilknyttet et Jobcenter og som får et uddannelsespålæg.

I UU centrene (Ungdommens Uddannelsesvejledning) er vi her i årets første dage stødt på de første unge, der har fået besked om, at de godt kan tilmelde sig en ungdomsuddannelse, men at de ikke kan modtage SU, da de før den nye bekendtgørelses vedtagelse har modtaget SU på fem ungdomsuddannelser.

Min mission er ikke at tale imod den nye regel, som måske kan være meget fornuftig i en tid hvor der skal spares, og hvor der også sættes begrænsninger op for antal påbegyndte grundforløb til erhvervsuddannelserne. Men jeg vil påpege problemet for de unge, der aktuelt bliver ramt af SU begrænsningen for fortidens syndere, som er begået i et rum, hvor der ikke har været SU begrænsning på antal påbegyndte ungdomsuddannelser i forhold til at modtage SU. Det har hverken studievejledning på ungdomsuddannelserne eller UU vejlederne oplyst de unge om, af den simple grund, at reglen ikke har været der.

Vi er mange, der har haft en klar forventning om, at der med de nye SU reglers vedtagelse, vil været en samtidig nulstilling af unges påbegyndte SU uddannelser fra før reglerne trådte i kraft, altså ungdomsuddannelser påbegyndt før den 1.1.2015. Det ville være en fair behandling af unge, og det ville betyde, at unge kunne agere og uddannelsesvejledning kunne foregå i forhold til kendte forhold og kendte regler.

De nuværende regler betyder, at unge der kortvarigt har påbegyndt 3 erhvervsuddannelsers grundforløb efter måske et afbrudt VUC og et HF forløb får SU kassen smækket i. I Ungdommens Uddannelsesvejledning vender vi mange unge, der afbryder deres ungdomsuddannelse før de kommer i kontakt med Jobcentrene. Nu skal de unge tilmeldes et Jobcenter og have et uddannelsespålæg for at komme i gang med en ungdomsuddannelse på SU. Det virker ikke smart, og det er forståeligt nok en overraskelse for unge, der berettiget føler sig sat i en klemme af nogle regler, de ikke har kendt, og som de ikke har fået oplysning om.

SU-rytteriet som består i, at unge tilmelder sig det ene grundforløb efter det anden og kun sporadisk deltager i undervisningen, er der taget hånd om i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen med en begrænsning af muligheden for at tilmelde sig flere grundforløb. Under alle omstændigheder kan det ikke lade sig gøre, at adfærdsændre med tilbagevirkende kraft.

Er det ikke her, vi har en frisk Undervisningsminister, der tager kontakt til sin kollega i Udannelses- og Forskningsministeriet, hvorunder Center for Statens Uddannelsesstøtte hører, og får lavet en fornuftig overgangsordning? Det synes jeg, vi skylder fornuften og ikke mindst de mange unge, der uden kendskab til en ny regel er rammes af fortidens syndere.

Vi skal have et ”Godt nytår” – også for de unge der har været i gang med 5 ungdomsuddannelser og som stadig har mod på uddannelse!

Mark Jensen
Formand UU DANMARK