Mere erhvervspraktik i folkeskolen

0

Bragt i Jyllands Posten, 21.12.2014.

Folkeskolereformen har blandt andet til hensigt, at gøre folkeskolen mere virkelighedsnær og emnefaget Uddannelse og Job er på skemaet, for at give eleverne et godt grundlag for deres valg af fremtid. På den baggrund er det en forkert udvikling, at erhvervspraktikken kun findes på halvdelen af landets folkeskoler.

Det er for lidt! Det er vores opfattelse, at erhvervspraktikken skal på skemaet i alle folkeskoler igen. Det har stor betydning, at alle elever lærer en virksomhed at kende, får kendskab til, hvad det vil sige at møde ind på et arbejde, og hvad det vil sige at have et job. Erhvervspraktikken gør indryk, sætter spor og giver indblik i arbejdslivet. Dette er meget vigtigt for de unge også efter folkeskolen. Mange jobcentre fortæller eksempelvis, at en del unge mangler basale færdigheder i at kontakte en virksomhed pr. telefon, udarbejde et simpelt CV og skrive en kort ansøgning.

Samtidig betyder den nye vejledningsreform, at forældre i højere grad skal vejlede deres børn til ungdomsuddannelse og dermed til indgangen til deres arbejdsliv. Det gør erhvervspraktik endnu vigtigere. Erhvervspraktik bringer uddannelses- og jobvalg ind i skolen på en praksisnær og konkret måde og kan være udgangspunkt for en snak i familien. Dette gælder ikke mindst for de elever, hvis forældre har et svagt kendskab til arbejdsmarkedet.

imageErhvervspraktikken bør derfor være en vigtig del af undervisningen i de ældste klasser og følges op med mere viden om arbejdsmarkedet, besøg fra virksomheder og faglige organisationer og uddeling af materialer, eksempelvis Jobpatruljens publikation om løn og arbejdsforhold.

Et kvalificeret skøn er, at det kun er omkring halvdelen af landets folkeskoler, der stadig gennemfører erhvervspraktik, hvor eleverne er i praktik på en virksomhed. Vi vil gerne slå et slag for, at skolerne og kommunerne bringer erhvervspraktikken tilbage på elevernes skema i alle skoler og – evt. i samarbejde med arbejdsmarkedets parter i lokalområdet – kontakter lokale virksomheder, og opfordrer dem til at stille pladser til rådighed. Nutidens skolelever skal også engang i fremtiden kunne se tilbage og huske deres erhvervspraktik, som det der inspirerede dem til deres senere karriere, og måske lagde grundet til, at de fik en praktikplads.

  • Danske Skoleelever (DSE),  Miranda Dagsson, formand
  • Skole og Forældre,  Mette With Hagensen, formand
  • LO, Ejner K. Holst, sekretær
  • UU DANMARK,  Mark Jensen, formand