Levende slutkonference for Unge på Tværs

0

Unge-paa-300x90Slutkonferencen for paraplyprojektet ”unge på Tværs” gav de fremmødte mulighed for at komme tæt på de metoder og modeller, elleve delprojekter har arbejdet med i nu over et år. Og stemningen i Globus 1 i Brabrand var ikke til at tage fejl af – der blev talt, fortalt, rappet og klappet. Meget var lært og meget opnået.

Under paraplyprojektet ´Unge på tværs´, har i alt 11 projekter nu i over et år udviklet og afprøvet metoder for god praksis for unges overgange til erhvervsuddannelser. Mange forskellige aktører på ungdomsuddannelsesområdet har undervejs medvirket i projekterne og ikke mindst samspillet med erhvervslivet er blevet udviklet på 11 meget forskellige måder.

På slutkonferencen for Unge på Tværs i Brabrand, fik de fremmødte rig mulighed for både at danse til rapperen Yerki,  og at komme tæt på de metoder og modeller som er udviklet og afprøvet i nu over et år på forskellige uu centre rundt om i landet. Dagens gæster kunne høre forskere og fagpersoner perspektivere projektets udvikling – der var også mulighed for at deltage i 10 tematiske workshops, hvor deltagerne kunne få direkte føling med flere af projekterne.

Mie Dalskov Pihl fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd bidrog på konferencen med aktuelle fakta om elever i erhvervsuddannelserne og deres veje efter afsluttet uddannelse, forsker Rie Thomsen fra Aarhus Universitet, satte de faglige resultater i Unge på tværs op i lyset af den nye erhvervsuddannelsesreform og flere af de unge elever, der havde deltaget i projekter var tilstede på dagen og kunne give de deltagende et levende førstehåndsindtryk af metoderne.

Se video fra konferencen

besk