Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse

0

logo cefuProjektets formål er at facilitere, kvalificere og analysere de tværgående erfaringer fra 12 udviklingsprojekter under Børne- og Undervisningsministeriet. Projekterne skal afprøve initiativer og tiltag, der kan styrke klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse. Konkret ved at sætte fokus på ét eller flere af nedenstående områder:

 

  • Tiltag, der letter overgangen fra grundskole til gymnasiale uddannelser
  • Strategier for opfølgning på elevfravær
  • Klasseledelse og udvikling af relationskompetencer
  • Udvikling af motiverende, engagerende og fastholdende undervisning med vægt på styrket elevinddragelse og elevindflydelse
  • Faglige og sociale støttetilbud fx supplerende undervisning (lektiecaféer), skolemiljø (fysisk og socialt), mentorordninger mm.

Der vil i projektet være et særligt fokus på at inddrage og undersøge elevernes perspektiver på, hvad der skaber en god klasserumskultur, samt hvilken betydning klasserumskulturen og oplevelsen af inklusion har for elevernes fastholdelse, motivation og læring.

Rapporten, der har grundlag i 12 udviklingsprojekter, der i perioden december 2012 til maj 2014 blev udført af 14 gymnasieskoler rundt omkring i landet, og dels det arbejde, som Center for Ungdomsforskning har bidraget med gennem et følgeforsknings-arbejde med det formål at facilitere, kvalificere og analysere skolernes erfaringer og god praksis fra udviklingsarbejdet, er vedhæftet som PDF herunder.

[gview file=”https://uudanmark.dk/wp-content/uploads/2014/12/Rapport_Klasserumskultur_inklusion_og_fraværsbekæmpelse.pdf”]