Debat: UU kan hjælpe mønsterbryderne

0

Af: Trine Pertou Mach, gymnasieordfører for SF

TPM 2

Første december kom regeringens længe ventede gymnasieudspil. Jeg er selvsagt meget optaget af udspillet og de forhandlinger, som netop er skudt i gang. Udspillet har mange gode elementer – også set fra en gymnasieordfører til venstre for regeringen. I SF er vi fx glade for, at regeringen holder fast ved et karaktergennemsnit på 2; ligesom på erhvervsuddannelserne, og ikke er hoppet på de borgerliges limpind. Det er et vigtigt skridt på vejen mod at give plads til unge, som er ved at bryde et uddannelsesmønster.

Den sociale arv er desværre stadig stærk – særligt i uddannelsessystemet. Kampen mod den sociale arv er vigtig. Og her, mener jeg, at UU-vejlederne spiller en afgørende rolle. I skal nemlig, sammen med lærer og forældre, vejlede, oplyse og guide de unge, når de skal træffe svære valg og eventuelt bryde med deres sociale arv.

De svære overgange
Det gælder fx i overgange, at de unge skal træffe svære valg. Det er i overgangen fra det velkendte til noget nyt, at nogle unge, særligt de udsatte eller skrøbelige, kan blive slået ud af kurs. Vi er politisk set rigtig dygtige til at se på områder: daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og arbejdsmarked. Men broen imellem dem – overgangene – mener jeg godt, kan tåle mere opmærksomhed.

Opmærksomheden kan vi f.eks. give gennem brobygning og vejledning. Jeg er derfor glad for, at regeringens gymnasieudspil indeholder en såkaldt varedeklaration til de gymnasiale uddannelser. Den skal gøre det klart for de unge og deres forældre, hvad der kræves af dem.

Jeg mener, at det er helt afgørende, at varedeklarationen tager udgangspunkt i den unge og den overgang, som han eller hun står overfor. Det vil sige: Hvad kræver de forskellige gymnasieuddannelser i forhold til folkeskolen? Det skal UU kunne forklare de unge på de unges præmisser. Ikke nogen let opgave. Det kræver et solidt kendskab til alle – og her må jeg understrege ALLE – ungdomsuddannelser samt skoletilbud til unge, som ikke er uddannelsesparate. Det kræver også, at vejlederen kan se og formidle værdien af de ungdomsuddannelser, der er gode, men som desværre hænger langt nede på popularitetsstigen, også hjemme hos den unge.

Væk med social arv
UU skal hele tiden tilpasse sig de unge og et skole- og ungdomsuddannelsessystem, der er dynamisk og forandres og udvikles i takt med resten af samfundet. For mig at se har UU en både vigtig og vanskelig opgave i at hjælpe de unge med at se muligheder, som de ikke kender og som ikke ligger i deres socioøkonomiske bagage.

En undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder fra sidste år viste, at nogle vejledere havde svært ved at løsrive deres vejledning fra traditionelle forestillinger om hvilke uddannelse hhv. drenge og piger tager. Det vil sige, at de kom til at vejlede nogle piger i retning af traditionelle kvindefag og nogle drenge i retning af traditionelle mandefag.

Hvis jeg må tillade mig at være meget ambitiøs på UU’s vegne, så mener jeg, at jeres fornemmeste (og meget vanskelige) opgave er, at vise de unge så mange muligheder som muligt og hjælpe dem med at træffe valg om deres fremtid, som ikke er tynget af deres køn eller socioøkonomiske baggrund.