KUU og UU

0

Mark JensenDen kombinerede ungdomsuddannelse bydes velkommen på uddannelsespaletten blandt de mindre ungdomsuddannelser, der foruden den kommende KUU også tæller EGU, STU, PBE – Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse. Uddannelsen er SU berettiget, og de 2.500 pladser skal nok blive besat.

Det er ikke nogen hemmelighed, at der i Ungdommens Uddannelsesvejledning har været en del skepsis i forhold til Den kombinerede Ungdomsuddannelse op til vedtagelsen. I lang tid var navnet Flexuddannelse, men hele tiden har meningen været en holdbaseret uddannelse, der er erhvervsrettet mod ufaglært arbejde.

Ret beset er det kun de 19% unge, der vælger en erhvervsuddannelse, der efter endt uddannelse får et bevis for en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. De gymnasiale uddannelser er studieforberedende, og nu får vi en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, der er rettet mod det ufaglært arbejde i de tyve udbudsområder. Vi lever fint med de studieforberedende gymnasiale uddannelser, så selvfølgelig kan vi også leve med de 2.500 ikke kompetencegivende KUU pladser. På den lange bane kan KUU fint være studieforberedende til en kompetencegivende erhvervsuddannelse, hvis en sådan ”dobbeltuddannelse” kan accepteres i den aktuelle diskurs.

I tyve regionale områder samarbejdes der for tiden hektisk på kryds og tværs omkring udbudssamarbejder, udarbejdelse af ansøgning, erhvervstemaer, tovholderinstitution, samarbejdsaftaler og meget mere. De tyve områder følger UU centrenes geografi, og UU centrene har en central opgave i forbindelse med målgruppevurdering og optagelse i forhold til uddannelsens dimensionering, der spænder mellem det mindste område på 58 årselever og det største område, der har 346 årselever.

Tovholderinstitutionen udpeger en kontaktperson, og elevens forløbsplan udarbejdes i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, der sørger for justering af elevens uddannelsesplan i forbindelse med forløbsplanen. Lille uddannelse og mange kokke allerede her. UU DANMARK har i sit høringssvar gjort opmærksom på, at hvor der lokalt kan findes fodslag omkring en kombination af de to personer, således en UU vejleder er kontaktperson, ja, så bør lovgivning ikke spænde ben for en god praktisk løsning.

UU er sektor- og institutionsneutral, har kendskab til samarbejde i kommunen og til det tværfaglige samarbejde mellem de lokale uddannelsesinstitutioner. Vi er klar til at byde KUU’en velkommen, og kan vi også bruges inde i uddannelsen, ja, så er vi også til at tale med desangående.

Masser af hilsner

Mark Jensen
Formand