UU Odense og Omegn

1

 

UUO

 

– Farvel, sagde ræven, og nu skal jeg betro dig med min hemmelighed. Den er ganske ligetil: kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet.

– Det væsentlige er usynligt for øjet, gentog den lille prins for bedre at kunne huske det.

– Det er den tid, du har spildt på din rose, der gør den så betydningsfuld.

– Det er den tid, jeg har spildt på min rose … sagde den lille prins for bedre at huske det.

– Menneskene har glemt den sandhed, sagde ræven, men du må ikke glemme den. Du har for evigt ansvaret for det, du har gjort tam. Du har ansvaret for din rose …

– Jeg har ansvaret for min rose … gentog den lille prins for bedre at huske det

(Den lille prins, Antoine De Saint-Exupéry)

 

Selvom uddannelsesvejledning ikke er fiktion eller eventyr, er der ligheder i det ræsonnement, som den lille prins med hjælp fra ræven når frem til, og den etik, som de fleste vejledere arbejder ud fra. At bære et ansvar for den vejledningsmæssige progression overfor en ung. At stille spørgsmål som den nysgerrige lille prins for at forstå unges livssyn.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn består af 3 ledere, 54 vejledere og 3 administrative medarbejdere. UUO er siden august 2013 overflyttet fra Børn- og Ungeforvaltningen (BUF) til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (SAF) i Odense Kommune. I SAF er UUO forankret i Ungeenheden, som sikrer en prioritering af en kvalificeret og styrket ungehåndtering.

UUO har tradition for at være en del af løsningen – både i Odense og kommunerne Assens, Kerteminde, Nordfyns og Nyborg. Vejledningsindsatsen, som fokuserer på helheder, er styrket i sin forankring hos Ungeenheden. Samarbejdet udspringer af et forpligtende fællesskab med andre ungeaktører, hvor UUO er sammenhængskraften mellem det kommunale og uddannelsesstederne. I det forpligtende fællesskab i UUOs fem kommuner sikres fælles løsninger på de udfordringer, som vanskeliggør, at de sidste unge også får en ungdomsuddannelse. I de fem kommuner har UU centeret blandt andet vejledere placeret i Jobcentre, fastholdelsesindsatser samt diverse ungeprojekter. Der en forståelse for, at vejledning i samarbejde med andre faggrupper og på tværs af indsatser kan reducere uddannelsesledighed blandt unge. UUO er en del af den fælles løsning.

Ligesom alle andre UU centre går UUO også en tid i møde, hvor der skal tænkes anderledes og innovativt. UUO har derfor sammensat et mangfoldigt hold af medarbejdere med forskelligartede erfaringer og kapaciteter, så centeret kan favne variabler og indgå i forskellige typer af tværfaglige samarbejder i de fem kommuner, centeret dækker. På den måde kan UUO deltage som væsentlig aktør i alle kommunernes ungeindsatser og medvirke til at skabe en aktiv og synlig vejledningsindsats på tværs af alle sektorer og institutioner.

EUD – reformen opleves som en udfordring, men ligeledes en oplagt mulighed for at anvende gamle erfaringer på nye måder. Det ses allerede i de opgaver, som vejledere i UUO varetager i øjeblikket. Vejledningsfagligheden, hvor vejledere udforsker unges livssyn med henblik på at udfordre og kvalificere deres uddannelsesvalg, sker i et konstruktivt samspil med nye aktører. Selvom vejledningen sker i forandringens tegn med reformen, fastholder vejlederne i UUO etikken omkring vejledningsarbejdet.

Det væsentlige er usynligt for øjet. Det er tiden, man spilder på den unge, som gør det betydningsfuldt. Man har ansvar for det, man har gjort tam.

Fakta om UUO:

  • Har eksisteret siden 2004
  • Består af en centerleder – konstitueret centerleder er Jens Peder Andersen – to afdelingsledere, 54 vejledere og to administrative medarbejdere
  • Politisk bestyrelse – Centerrådet – bestående af 1 repræsentant for hver samarbejdskommune, udpeget af og blandt medlemmer af den enkelte kommunalbestyrelse. Derudover skoleforvaltningschefer eller anden udpeget fra hver af samarbejdskommunerne – som tilforordnede
  • Dækker vejledningen i Odense, Kerteminde, Nyborg, Assens og Nordfyns Kommune
  • Er forankret i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens Ungeenhed
  • Dækker et indbyggertal på 320.879 indbyggere