Projektdeltagelse giver bedre samarbejde

0

 Pruuib_logoojekt Route 25 blev i 2011 sat i søen for at udvikle bedre metoder til tværfaglige kommunale samarbejder omkring unge med problemer i forhold til uddannelse eller arbejde. I UU Ikast-Brande viser erfaringer nu, at projektet ikke bare har givet resultater for de unge og ny metodisk viden om tværfagligt kommunalt samarbejde på ungdomsområdet, men at samarbejdet i projektet mellem kommunens parter på området også har givet en markant forbedring af det tværfaglige samarbejde generelt.

 

logo route 25Projekt Route 25, som er finansieret af SATS-puljemidler via Arbejdsmarkedsstyrelsen, blev i 2011 sat i søen af VFSA, Virksomhedsforum for Socialt Ansvar og CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. Det overordnede mål har fra starten været at hjælpe unge mellem 15 og 30 år, som har problemer med at komme i uddannelse eller arbejde, frem mod arbejdsmarkedet, og samtidig udvikle og afprøve koordinerede indsatser over for de unge. Ikast-Brande, Odder og Egedal Kommune har siden 2011 været med i projektet Route 25.

Gevinst på lang bane
Ifølge UU vejleder Lars Elving, UU Ikast-Brande, har en af de store øjenåbnere i projektet været, at det lokale kommunale samarbejde er blevet styrket gennem projektdeltagelsen og at de langsigtede afkast fra projektet formodentlig vil være meget værdifulde: ”En stor gevinst på sigt er, at vi har fået skabt fundamentet for et godt tværfagligt samarbejde. Konkret er der i projektet blevet arbejdet systematisk og metodisk sammen omkring de borgersager, som har været fremlagt, og flere af de borgere, som har været gennem route 25, er kommet i beskæftigelse efterfølgende. Men samtidig har vi professionelle omkring de unge lært hinanden bedre at kende, og det tror jeg, vil komme os til stor gavn på den lange bane

Elving forklarer, at en konkret fordel ved et godt kommunalt tværfagligt samarbejde omkring de unge er, at man bedre kan imødegå, at forvaltninger i kommunen ikke uafhængigt af hinanden sætter foranstaltninger i gang, som ikke fungerer optimalt sammen og kan ende med at skabe uafklarede forløb, afbrudte uddannelser og forvirring for borgeren: ”Vi er gennem projektet blevet en meget mere homogen tværfaglig gruppe omkring de unge, og vi oplever, at der i mindre grad bliver sat forskellige ellers fornuftige tiltag i gang, som går på tværs af hinanden og forvirrer de unge og deres familier. Kommunen sparer ressourcer og vi får et bedre produkt på den måde, for det hele fungerer bare bedre, hvis højre hånd ved, hvad venstre hånd laver.

Lars Elving-i (1)

Lars Elving

For Elving handler den nye tværfaglighed i høj grad også om en kulturændring, en forandring til en mere helhedsorienteret tilgang til de unge. Gennem Route 25 har parterne lært hinanden meget bedre at kende, og der er kommet en kultur, hvor eksempelvis UU og Jobcenteret bare kan ”droppe ind” hos hinanden og tale sammen. Man kender hinandens faglighed og handlemuligheder og ikke mindst får man også stillet skarpt på ens egen profil, når man over tid også møder relevante spørgsmål fra andre faglige synsvinkler – og det giver mulighed for en mere helstøbt indsats. ”I alt helt fra praktisk koordinering til mere komplekse problematikker, hvor vi arbejder med flere aktører og mange informationer og muligheder, kan vi mærke, at tingene glider bedre. Det er blevet nemmere at få den hurtige, korte snak. Vi kan f.eks. fortælle hinanden, hvis man har tanker om at sætte noget bestemt i gang, og så kan de andre måske byde ind og sige, at det er bedre, hvis man lige holder hestene lidt, hvis de har gang i noget andet. Det giver os mulighed for at tilbyde en reelt helhedsorienteret indsats til de unge. Og så lærer vi samtidig også meget om vores egen faglighed, muligheder og begrænsninger

Kommuner klogere på tværfagligt samarbejde
De tre kommuner, der har deltaget i Route 25, har høstet gode erfaringer med deres tværfaglige og helhedsorienterede ungeindsats og har derfor sammen med CABI udgivet en håndbog til brug af andre kommuner, hvor de deler erfaringer, tips og tricks. Håndbogen tager sit afsæt i ungeprojektet og giver blandt andet konkrete råd fordelt på separate afsnit henvendt til henholdsvis ledere, den enkelte praktiker og de forskellige parter involveret i det kommunale arbejde med de unge.

Læs mere om projekt Route 25 på projektets hjemmeside