Gratis undervisningsmateriale i sociale kompetencer

0

Hvordan siger man goddag til hinanden? Hvordan bliver man venner? Og hvordan aflæser man andre menneskers følelser? Det lyder umiddelbart ret enkelt og ligetil. Men for mange unge med særlige behov kan det være rigtig svært. Dette at begå sig socialt, aflæse signaler, kende grænser, danne venskaber og få kærester er ofte vanskelige områder for disse unge. De unge bliver derfor let isolerede – med alt, hvad det betyder for livskvalitet og udsathed både socialt og sundhedsmæssigt.

Dig, mig

For at ændre dette har Lis Ellemand, Neel Holm og Henriette Hedegaard fra ULF (Udviklingshæmmedes Landsforbund) udviklet undervisningsmaterialet ”Dig, mig og fællesskabet” målrettet til unge med særlige behov, så de kan træne sociale kompetencer. ”Dig, mig og fællesskabet” tager udgangspunkt i krop og læring og er lavet, så alle er aktive og arbejder sammen, så de unge oplever, at de kan noget og ikke mindst, at de kan lære – både lære mere om sig selv og om andre. Erfaringerne fra undervisning med ”Dig, mig og fællesskabet” på STU-tilbud i hele landet viser tydeligt, at elevernes ressourcer ofte frisættes og aktiveres på nye måder. Dette fylder rummet med latter, alvor og fælles koncentration.

Oplevelserne fra ”Dig, mig og fællesskabet” kan let omsættes til de unges dagligdag, og støtte dem i at bedre rustet til at indgå i sociale fællesskaber. Det er en stor gevinst for de unge, der som alle andre unge, står foran voksenlivet, hvor de på egen hånd skal indgå i fællesskaber på uddannelsessteder, på arbejdsmarkedet og deres fritid.

Materialet i ”Dig, mig og fælleskabe” ligger som øvelser, kopiark og unges egne fortællinger på udviklingsmuligheder.dk, så det er let at bruge for undervisere på STU og andre interesserede. Alt materiale er gratis. Det er opbygget trinvist, så det kan tilpasses forskellige elevers kompetencer.

Projektet har modtaget støtte fra Undervisningsministeriet og er udviklet i samarbejde med STU skoler og frivillige.

I efteråret kan ULF tilbyde gratis kurser for undervisere og elever på STU. Se mere information på udviklingsmuligheder.dk eller kontakt Lis Ellemand, lis@ulf.dk, tlf 2122 2736.