Fremsynet satsning

0

Partierne bag satspuljeforliget har den 29. oktober 2014 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 for børn, ligestilling, integration og det sociale område.

Satspuljepartierne er enige om at afsætte 28,0 mio. kr. over fire år til Brug for alle unge. Brug for alle unge har til formål at understøtte, at en større andel af de ikke uddannelsesparate unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Målgruppen for indsatsen er primært unge i grundskolens udskoling, men unge som har forladt folkeskolen, og som endnu ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse kan også omfattes af indsatsen.

Brug for alle unge samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning og udvikler og afprøver udvalgte erfaringsbaserede metoder og koncepter i den fokuserede vejledningsindsats, således at UU Centrene får et metodisk kvalitetsløft og bedre muligheder for at styrke samarbejdet med andre aktører og forældrene i bestræbelserne på at løfte ungemålgruppen.

Mark mindre“Det er fremsynet tænkt og beskrevet af undervisningsministeriet, og det er ikke mindst meget fremsynet besluttet af partierne bag satspuljeforliget,” siger Mark Jensen, formand for UU DANMARK. “I Brug for alle unge projektet er allerede skabt rigtig gode erfaringer med intensive vejledningsforløb, særlige brobygningsforløb og forældreindragelse, som bestemt fortjener at videreudvikles og danne platform for en fornyet og forstærket indsats, der skal sikre, at flere unge påbegynder og fuldfører en ungdomsuddannelse. Og det kan UU centrene bidrage med i form af netværkssamarbejde og -indsatser og udvikling af nye metoder og koncepter. Vi er klar!”

I aftalen om “Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” indgår en fokusering af vejledningsindsatsen, således at UU fremover netop skal fokusere på de ikke uddannelsesparate unge.

Satspuljeaftalen for 2015 er indgået mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

Aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet 2015-2018

Satspuljeaftalen – økonomioversigt