Debat: Flere skal tage en erhvervsuddannelse – og gerne i industrien

0

Af Pia Maul Andersen, forhandlingssekretær i 3F Industrigruppen

Tak for stafetten fra UU DANMARK. Mit fokus er rettet mod, at flere unge skal tage en faglært uddannelse og vejledernes rolle i den forbindelse.

Det er jo skønt at konstatere, at der for første gang siden 2001 er flere unge, der starter en erhvervsuddannelse end året før. De nyeste tal fra Undervisningsministeriet viser, at det samlet set er 19,6 procent af eleverne fra 9. og 10. klasse, der i år har sat kryds ved en erhvervsuddannelse. Sidste år var det 18,8 procent, altså en stigning på knap én procent. Alligevel er det stadig flertallet af unge, der vælger de gymnasiale uddannelser.

Imageproblemer og mangel på praktikpladser spiller helt sikkert en stor rolle i den sammenhæng, men også manglende kendskab til erhvervsuddannelserne udgør en stor del af svaret på den beskedne søgning.

Ser man nærmere på tallene, findes stigningen blandt de traditionelle håndværksfag. Inden for 3F industrigruppens område er det eksempelvis snedkeruddannelserne, der har oplevet fremgang, mens vi endnu har til gode at se kurven blive vendt på de øvrige af vores uddannelser.

Kendskabet til erhvervsuddannelserne skal udbredes
Disse øvrige uddannelser fortjener et par ord med på vejen.

De deler nemlig skæbne med mange andre erhvervsuddannelser, idet de er stort set ukendte for unge og deres forældre. Synd og skam taget i betragtning, at uddannelserne på ingen måde er hemmelige. Efter endt svendeprøve er der oveni købet rigtig gode jobmuligheder.

Vi har derfor sammen en stor fælles opgave med at synliggøre og udbrede kendskabet til de mange erhvervsuddannelser. Et succesfuldt eksempel på synlighed er den årlige afholdelse af DM i Skills, som UU DANMARK og mange UU vejledere bakker op om og deltager i. De høje besøgstal og al medieomtalen har resulteret i, at søgningen stiger i de regioner, hvor DM i Skills afholdes.

Et andet initiativ, som jeg er glad for, at UU centrene over hele landet har taget godt imod, er kampagnen ”HandsOn”, som 3F står bag sammen med HK, Dansk Metal og Dansk Industri. Invitationen til samarbejde har betydet, at 40 ud af 53 UU centre har vist interesse for at deltage, og 35 centre har allerede gennemført besøg på en lokal industrivirksomhed. Her har vejlederne hørt om virksomheden og om uddannelserne og talt med lærlingene.

Resultatet af virksomhedsbesøgene taler sit eget tydelige sprog, når jeg i august måneds udgave af UU posten kan læse, at de bidrager til bedre vejledning. Når vejlederne oplever, at de får sat billeder på og får en bredere forståelse af, hvad erhvervsuddannelserne i industrien indeholder, så øger det kvaliteten i vejledningen til de unge.

Vejlederne skal skabe billeder
Jeg dvæler lidt ved billederne, for det er helt centralt, at vejledningen giver de unge et både aktuelt og fremtidsorienteret billede af, hvad det vil sige at uddanne sig og arbejde i en industrivirksomhed.

Mange unge og særligt deres forældre har nemlig et forældet billede af industrien og kender ikke til de mange uddannelsesmuligheder, der er. Det er ikke røg, støj og møg, der præger industrien i dag, men moderne globaliserede virksomheder, hvor der konstant udvikles og optimeres. For de unge betyder det spændende fremtidsmuligheder med udsigt til løbende udvikling af kompetencerne og nye jobåbninger.

Det betyder også udsigt til en arbejdsplads, hvor man som en del af et fagligt fællesskab, er med til at sikre gode løn- og arbejdsforhold gennem industriens overenskomster.

Lad mig også slå fast, at det er en skrøne, at hele den danske fremstillingsproduktion er flyttet til udlandet. Tendensen er faktisk, at hver femte danske virksomhed i industrien har flyttet hele eller dele af produktionen tilbage inden for de sidste 10 år. Det betyder i høj grad, at Danmark fortsat er både videnssamfund og et produktionsland, hvor viden og produktion går hånd i hånd.

Fakta er, at flere analyser viser, at Danmark i 2020 kommer til at mangle op mod 30.000 faglærte, hvis udviklingen fortsætter. Inden for industrien alene kommer der til at mangle 20.000 faglærte. Så der er brug for de unge, – også i fremtiden.

De unge og forældrene fortjener et ærligt billede af de mange spændende jobs i industrien, – både i produktionen, i administrationen og på ledelsesgangene. Det skal stå lysende klart på de unges nethinder, at et job i industrien er lig fællesskab, samarbejde, innovation, teknologisk udvikling og nye måder at organisere arbejdet på.

Den ”gode vejleder” anno 2014
Det er et stort ansvar at vejlede de unge til at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse, herunder erhvervsuddannelserne. Den gode, dygtige og ambitiøse vejleder har derfor viden om og kendskab til hele paletten af ungdomsuddannelser også blandt erhvervsuddannelserne.

107 forskellige erhvervsuddannelser kan være en ordentlig mundfuld at skulle forholde sig til som vejleder. Men det er absolut nødvendigt. De mange uddannelser afspejler hver især en konkret jobfunktion med sin egen faglighed, som dækker et behov på arbejdsmarkedet. Så vi har brug for alle erhvervsuddannelserne, og paletten skal være synlig. Det skal være slut med erhvervsuddannelser, der lever i skjul. Heldigvis har vi samtidig en masse unge med vidt forskellige interesser og forudsætninger, der kalder på forskellige uddannelsestilbud, og vejlederens fornemmeste opgave er at med at finde det bedste match.

Som et led i den nye erhvervsuddannelsesreform skal de faglige udvalg udarbejde varedeklarationer for de enkelte uddannelser. Det bidrager vi gerne med og håber, det bliver et værdifuldt redskab for UU vejlederne. Først og fremmest til at identificere områder, der tænder lys i øjnene på den enkelte unge. Motivation og interesse er nemlig helt afgørende ingredienser til et succesfyldt uddannelsesforløb. Dernæst er det også vigtigt, at der sker en afvejning af den unges faglige forudsætninger. Nogle erhvervsuddannelser er ganske enkelt sværere at gennemføre end andre, og det skal der tages højde for.

I vejledningen bør der også lægges vægt på mulighederne for at få en praktikplads. Det er indiskutabelt vigtig for den unge at vide, om der er mangel på praktikpladser eller ej på drømmeuddannelsen, og vejlederen skal derfor kende praktikpladssituationen inden for de forskellige fag. Der skal selvfølgelig også vejledes om uddannelsesgaranti og praktikcentre, så den unge kan træffe sit valg på et oplyst grundlag.

Endelig, og nok så vigtigt, gør den gode vejleder også de unge opmærksom på, at deres valg ikke er definitivt og placerer dem i bås resten af livet. En erhvervsuddannelse er et fagligt udgangspunkt, et foreløbigt ståsted på arbejdsmarkedet, hvorfra man kan udvikle og uddanne sig resten af livet.