Koordineret indsats mod frafald

0

Koordineret indsats skal forebygge, at unge dropper ud af uddannelsessystemet

aarhus

 

 

 

 

 

I Aarhus er det lokale UU center, UU Aarhus–Samsø, i gang med at udvikle et tværkommunalt beredskab, der skal understøtte ungdomsuddannelsernes indsats for at forebygge afbrud. Samarbejdet skal sikre, at de kommunale aktører inddrages systematisk, når en ung er i risiko for at afbryde. Beredskabet er stadig under udvikling og endnu ikke fuldt implementeret, men de foreløbige resultater tegner positivt.

 

Erfaringsmæssigt er en hurtig og fleksibel indsats afgørende, når det gælder om at støtte frafaldstruede unge i at forblive i uddannelsessystemet. Derfor arbejder man i Aarhus på at udvikle et beredskab, der skal systematisere og koordinere inddragelsen af det kommunale system i samarbejdet med ungdomsuddannelserne om unge, der er i risiko for at afbryde deres uddannelsesforløb. Beredskabet, der omfatter Jobcenter Aarhus (som UU Aarhus-Samsø er en del af), byens Fritids- og Ungdomsskoleområde (FU) og socialforvaltning, skal øge systematikken i samarbejdet og mindske den tid, det tager at sætte tiltag i værk. FU indgår i den del af beredskabet, der omfatter 15 – 17-årige, mens Jobcenter Aarhus er den primære indgang for unge over 18 år. Socialforvaltningen er med op til 18 år (23 år ved efterværn).

Bekymringsmærker
Systematikken er bygget op omkring det, der lokalt betegnes som bekymringsmærker. Bekymringsmærker er den elektroniske henvendelse, som uddannelsesinstitutionerne, jf. Vejledningslovens § 12c, skal rette til UU, hvis det vurderes at en ung er i risiko for at afbryde sit uddannelsesforløb. Når UU Aarhus-Samsø modtager et bekymringsmærke fra en af byens ungdomsuddannelser igangsættes en koordineret indsats, der skal støtte den frafaldstruede unge i at fortsætte på uddannelsen. Alternativt samarbejdes der om at sikre en hensigtsmæssig overgang til anden uddannelse eller et opkvalificerende/uddannelsesforberedende forløb, således at den unge ikke ender med at ryge helt ud af uddannelsessystemet.

Kontaktvejlederordning
Som led i samarbejdet om bekymringsmærkerne har UU Aarhus-Samsø etableret en kontaktvejlederordning på alle indgange på erhvervsuddannelserne i Aarhus Kommune samt på byens to store HF-institutioner, da der er flest afbrud på disse uddannelser. På de gymnasiale uddannelser er det den unges ordinære UU-vejleder, der varetager samarbejdet om bekymringsmærkerne. Ordningen indebærer, at UU fungerer som uddannelsesinstitutionernes indgang til det kommunale støttesystem i samarbejdet om frafaldstruede unge. Fastholdelsessamarbejdet med uddannelsesinstitutionerne kvalificeres således bl.a. gennem tidlig vejledningsindsats fra UU samt hurtig og koordineret inddragelse af relevante kommunale aktører.

Inddragelsen af de kommunale aktører omfatter et bredt spektrum af indsatser. Det kan handle om indsatser, der tager hånd om psykosociale problemstillinger, misbrug eller problemer i familien. Det kan handle om hjælp til at få styr på økonomien, boligsituationen eller til at skabe rammer og struktur i hverdagen. Det kan handle om støtte til generel livsmestring og robusthed eller til at håndtere præstationsangst, ensomhed eller stress. Og det kan handle om at der arbejdes med studieteknik eller styrkelse af faglige kompetencer.

Det formaliserede tværkommunale samarbejde lader til at give gode resultater, som det fremhæves af afdelingsleder i UU Aarhus-Samsø, Anders Skov: ”En øget systematik i samarbejdet gør det lettere for os at handle hurtigt i forhold til unge, der er i risiko for at afbryde. Og netop tid er en afgørende faktor, når det drejer sig om at forebygge afbrud. Vi venter os meget af dette tiltag”.