Debat: Flere skal vejledes bedre

1

Af direktør Henrik Amdi Madsen, Industriens Uddannelser.

Vi står med en vigtig opgave. Der er brug for flere dygtige faglærte i industrien, men alligevel begynder 7 ud af 10 unge i gymnasiet. Det er derfor afgørende at kvalificere den vejledning, der retter sig mod erhvervsuddannelserne.

HAM beskåret

Undersøgelser viser, at behovet for faglærte i industrien er stort. En analyse fra 2013 tegner et billede af, at der de kommende år vil være mangel på fx industriteknikere og smede. Disse fagområder er helt afgørende for industrien. For industriteknikere forventes en årlig afgang på 889 personer, mens der i 2011 kun var en tilgang på 345 nyuddannede. Samtidig oplyser 15 procent af virksomhederne i analysen, at de har haft en ubesat elevplads som industritekniker.

At især industrien vil mangle faglærte, bekræfter Dansk Industri i DI Indsigt fra november 2013. Her lister DI 11 erhvervsuddannelser, hvor der er behov for et meroptag på mellem 40 til 140 procent årligt. For industriteknikere og smede er der brug for et meroptag på omkring 125 procent årligt frem mod 2020 – med start i år.

Samme tendens når Arbejderbevægelsens Erhvervsråd frem til. Her lyder konklusionen, at der i 2020 vil mangle omkring 20.000 faglærte inden for jern- og metalområdet.

Alligevel vælger alt for få unge en erhvervsuddannelse. 7 ud af 10 begynder i gymnasiet. Det er tal, der ikke stemmer overens med de behov, industrien oplever.

Mere fokus på erhvervsuddannelserne
Der gøres allerede meget for at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, men ifølge en analyse fra Center for Strategisk Uddannelsesforskning føler eleverne sig ikke grundigt informeret om deres uddannelsesmuligheder efter folkeskolen, og vejledningen svarer ikke til den virkelighed, de oplever på erhvervsskolen.

Vi skal derfor vejlede bedre og mere målrettet om de mange uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, der findes inden for industriens område.

Men et skærpet fokus på erhvervsuddannelser i vejledningen er ikke nok. Der er allerede gang i en række andre initiativer, der skal få flere unge til at kigge mod industriens erhvervsuddannelser.

Reformen af de 107 erhvervsuddannelser er et vigtigt skridt. Der findes så mange spændende og udfordrende muligheder – lad os blot nævne EUX-forløb, hvor man får både svendebrev og studieforberedende fag på hf-niveau. Der findes også særlige talentforløb og fag på højt niveau.

Hands-on kampagnen
Vi arbejder aktuelt med kampagnen Hands-on, der på vegne af Dansk Industri, Dansk Metal, 3F, HK og Teknisk Landsforbund gør en målrettet indsats for at styrke vejledningen af folkeskolens ældste klasser. UU DANMARK er en god og vigtig samarbejdspartner i projektet, og mange vejledere har deltaget i virksomhedsbesøg. Det skærper indsigten i de mange gode uddannelsesmuligheder og beskæftigelsesmuligheder, der findes i industrien.