Debat: Fremtidens vejledning

0

Af Rosa Lund, Undervisningsordfører for Enhedslisten

rosa_lund_beskaaret

På trods af pæne ord om den nye skole- og EUD-reform, bliver vejledningsindsatsen revet rundt og efterladt i grøften. Borte er elevernes retskrav og vejledningsindsatsen for alle. For fremtiden skal kun de 20 % svageste have vejledning, og har du et karaktersnit over 7 i starten af 8. klasse vurderes det at, du sagtens kan klare det hele selv. Du kan få en krøllet post-it med internetadressen ug.dk skrevet på. Så må du selv rode med resten.

Eleverne på både ungdomsuddannelser og videregående har i mange år råbt på mere vejledning, fordi de selv havde svært ved at vælge. Nu tror de ”ansvarlige” politikere at 13-14-årige kan træffe disse valg?

Hvis ikke det var fordi man lader en kæmpestor gruppe unge i stikken, kunne man næsten unde de førnævnte politikere den grimme oplevelse det bliver at se en hel generation være i tvivl og rode rundt i uddannelsessystemet før de bliver for gamle og helt giver op. Vi kan ikke spilde liv på den måde.

I dag er der for få unge påbegynder en ungdomsuddannelse og for mange unge som falder fra deres ungdomsuddannelse. Samtidig bliver unge ikke udfordret i deres uddannelsesvalg, og det betyder at for mange unge vælger det de andre gør eller det som mor og far siger.

Der er behov for en styrket vejledning blandt alle unge. Både dem der er ressourcestærke og ressource svage.

I Enhedslisten ønsker vi os at alle unge har en snak med en vejleder i løbet af deres folkeskoletid, at der er færre unge per vejleder så den unge og vejlederen kender hinanden, og ikke mindst at forældrene i højere grad bliver inddraget, fordi vi ved at forældrene har meget stor betydning for de unges valg af ungdomsuddannelse.

Dette betyder selvsagt at rammerne for vejledning skal ændres. Og fra Christiansborg er vi nødt til at tage ansvar for, at gode vejledningsindsatser kan etableres og kontinuerligt udvikles. Konkrete initiativer bliver til lokalt og kommunalt, der hvor man bedst kender de unge og uddannelsesmulighederne, men forudsætningerne skal skabes fra Christiansborg. Derfor er det nødvendigt både at kigge på folkeskolen, UU-centrene, de kommunale indsatser og ungdomsuddannelsernes kvalitet. Det er helt afgørende, at vejledning ikke kun bliver forbeholdt dem, der vurderes til at være i en udsat gruppe.

Hvis det gør det risikerer vi nemlig at de unge vælger deres ungdomsuddannelse blindt, uden at kende alle deres muligheder.

Det skal jo gerne være sådan at de unge lander på den rette hylde i første forsøg, så de ikke oplever uddannelse som et nederlag, men oplever uddannelse som noget der giver dem lyst til at blive dygtigere og lærer mere.

Dette er ikke en fedte kommentar der er skrevet for at fedte for vejlederne, eller nogen som helst andre. Det er blot det jeg tror på.

Lad os sammen kæmpe for et bedre vejledningssystem, og lad os på Christiansborg vide hvad det er der skal ændres for at nå hen til et sted hvor alle unge får den vejledning de har behov for.