Vejledning og ligestilling

0

13 vejledere fra de to organisationer Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt og UU Roskilde – Lejre er vendt hjem fra inspirationstur til Slovenien, England og Tyskland. Turen var kulminationen på det Leonardo-finansierede vejledningsprojekt ”Boys in Education”. Temaet var, hvordan flere drenge gennemfører en uddannelse. Vejlederne vendte dels hjem med konkret viden om, hvordan vejledningen kan fremme ligestilling og nye vinkler på, om drenge virkelig er taberne i uddannelsessystemet. Torsdag d. 12/9 2013 holdt vejledere fra begge organisationer et fælles seminar, hvor inspirationen og de gode ideer blev spredt i de to organisationer. Nu foreligger den afsluttende rapport som afslutter projekter.

Vejledning og ligestilling

Fra det fælles afrapporteringsmøde på UUV’s center i Ølby

I Danmark er der stadig mange unge, der vælger især erhvervsuddannelser efter traditionelle mønstre. Et eksempel er omsorgsuddannelserne, der er domineret af kvinder og de tekniske uddannelser og bygge- og anlægsfagene, der er domineret af mænd. Dette mønster gik igen i de tre lande, de danske vejledere besøgte. Dette giver ikke alene en skævhed i valg af uddannelse, men medfører også ulemper for kvinderne på lang sigt, da løn- og karrieremulighederne i de traditionelle kvindefag er dårligere, end i de traditionelle mandefag.

Der er derfor mange grunde til at sætte fokus på vejledning med henblik på at udfordre de unges uddannelsesvalg ud fra en kønspolitisk synsvinkel. Endnu en god grund er Ligestillingsloven, der forpligter kommunerne til at arbejde med ligestilling.

de danske vejledere

Vejledere fra UU Roskilde – Lejre og UUV Køge Bugt som deltog i det internationalt støttede Leonardo projekt. Det fælles seminar den 12.9.2013.

De danske vejledere vendte hjem med konkret viden om, hvordan vejledningen kan gøres anderledes for at udfordre de unges uddannelsesvalg: ”I Slovenien bliver de drenge, der har adfærdsproblemer, undervist i, hvordan de kan styre deres vrede og negative adfærd. Denne undervisning er et krav, hvis de vil sluses tilbage i det ordinære uddannelsessystem” siger Lone Frederiksen fra UUV Køge Bugt. ”Det var nyt for os danske vejledere, at man stiller så tydelige krav om kobling mellem adfærdsændring og undervisning”. ”Vi vejledere der tog til Tyskland blev meget inspireret af de undervisnings- og kampagnematerialer, vores samarbejdspartnere havde lavet, og som blev brugt til at gøre børn og unge opmærksomme på deres uddannelses- og karrierevalg”. I England var det især erfaringerne fra samarbejdet mellem Jobcentrene og de ledige unge uden uddannelse, de danske vejledere kunne tage med sig.

En hovedkonklusion for de danske vejledere såvel som de udenlandske samarbejdspartnere var, at vejledere kan være med til at sætte kønnet på dagsordenen i forhold til uddannelses- og jobvalg ved at italesætte den bevidste eller ubevidste forståelse af traditionelle kønsspecifikke valg. Forudsætningen for at vejlederne blive bevidste om dette er bl.a deltagelse i et projekt som Leonardo-projektet ”Boys in Education”.
Lige som danske vejledere fik et andet blik på egen vejledningspraksis og kønnets stilling i vejledningen, var det tydeligt, at de udenlandske partnere også fik dette blik på sig selv ved at fortælle om deres praksis. Dette eksterne blik på sig selv skærper opmærksomheden på egen praksis og bagved liggende værdier og dogmer.