Lyt til eleverne

0

71 procent af eleverne i 9. og 10. klasse vurderer, at vejledningsaktiviteter har hjulpet dem til at finde ud af, hvad de skal efter skoleårets afslutning.

Det konkluderer den tilfredshedsundersøgelse, Undervisningsministeriet har gennemført i marts og april 2014 blandt landets 9. og 10. klasseelever.

Giv os vejledning”Det er naturligvis en konklusion, vi er meget tilfredse med”, siger Mark Jensen, formand for UU DANMARK. ”Men vi lægger også mærke til, at de aktiviteter som eleverne fremhæver, som det der har hjulpet dem mest, faktisk er de aktiviteter som man nu fjerner med EUD-reformen, nemlig den personlige samtale med sin UU-vejleder og det at lave sin uddannelsesplan sammen med sin UU-vejleder.”

Fremover skal UU vejlederne fokusere indsatsen på de elever, som umiddelbart vurderes ikke-uddannelsesparate. For de uddannelsesparate elever, ca. 80%, erstattes den individuelle vejledning og gruppevejleding af kollektiv vejledning. Ligeledes skal uddannelsesparate elever og deres forældre fremover selv skal lave uddannelsesplanen og tilmelde til ungdomsuddannelse.

De uddannelsesparate unge henvises i stedet til eVejledning.

”Og det er bekymrende”, siger Mark Jensen og fortsætter: ”Vi har jo netop set, at de unge i stigende grad vælger den elektroniske og anonyme vejledning fra. Det berettede DR og andre medier i denne uge, og det har vi gjort opmærksom på også inden sommerferien. Industrien mangler desperat uddannet arbejdskraft, og hele målsætningen med EUD reformen er at få flere – og flere af de dygtige – unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Det er svært at se, hvordan det skal ske, når de ca. 80% af eleverne ikke længere har adgang til den nære vejledning, der kender de unge og kan udfordre deres forestillinger om uddannelse og jobmuligheder. Mål og middel hænger ganske enkelt ikke sammen. Og det er elevernes vurdering af deres behov for vejledning et godt udtryk for. Vi lytter til de unge hver dag. Vi kan håbe, at også politikerne vil lytte til dem, det hele drejer sig om: eleverne.”

Kilde: Undervisningsministeriet: http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2014/Aug/140820-Folkeskoleelever-og-efterskoleelever-er-tilfredse-med-vejledningen