Folkeskolen fylder 200 år og UU bliver 10 år

0

dannebroDer er ingen tvivl om, at folkeskolens jubilæum skal fylde mere end UU centrenes 10 års fødselsdag, men på den anden side er begge værd at markere. 

Tillykke til folkeskolen. UU centrene har sin daglige gang på landets folkeskoler med fokus på udskolingen og overgang til en ungdomsuddannelse, som eleverne vælger og gennemfører. Vi har sammen med folkeskolens formålsparagraf der lyder ”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere..” en fælles sag. 

 

Det samarbejder vi om med succes: den sidste opgørelse fra 2012 viser, at Danmark kun er 2 procentpoint fra den nationale 95% målsætning 3 år før 2015, som i over 10 år har været pejlingsmærket for ungdomsuddannelsessatsningen, og som er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget.

Der skal herfra lyde stor anerkendelse og ros til skoleledelse og lærere, som dagligt gør en flot indsats i den danske folkeskole, og som vi det sidste års tid har set arbejde med stor energi frem mod folkeskolereformen, arbejdstidsreformen og inklusionsindsatsen.

Vejledningsreformen, som er vedtaget sammen med erhvervsuddannelsesreformen, træder også i kraft her pr. 1. august og vil betyde mindre UU vejledning i folkeskolen. Indsatsen skal groft sagt koncentrere sig omkring de 20% af eleverne som fra 8. klasse ikke opnår karakteren 4. De personlige- og sociale forudsætninger vægtes også.

Folkeskolens §7 emnefag om Uddannelse og Job får en lagt mere central placering, og der lægges op til et udvidet samarbejde mellem skolen og den lokale UU vejleder. Udfordringen bliver, at få sat uddannelses- og joborienteringen på dagsordenen i en verden i forandring. Hidtil har undersøgelser vist, at §7 emnet har lidt en krank skæbne, hvilket ikke betyder, at verden behøver at se således ud fremover. UU centrene er parate og folkeskolereformen med understøttende undervisning åbner nye muligheder og perspektiver.

Vi høre fra tid til anden, at unge siger, at de ikke har hørt noget om erhvervsuddannelserne. Vi hører aldrig – eller sjældent, at en ung ikke har hørt om de gymnasiale uddannelser. Alle elever er informeret om alle uddannelser, men ingen tvivl om, at kommunikationen kan forbedres. Tømreruddannelsen foregår ikke i et sløjdlokale og uddannelsen til kok foregår ikke i et rum, der ligner hjemkundskabslokalet i folkeskolen. Unge skal ud og opleve erhvervsskolerne, se jobmulighederne og kende videreuddannelsesmulighederne fra bl.a. erhvervsakademierne.

Vi skal frem til, at alle elever vælger uddannelse på et afklaret grundlag, hvor kendskabet til både erhvervsuddannelses- og gymnasiemuligheder står klart i et match med den unges kompetencer og mål.

Tillykke til folkeskolen med de 200 år. Tak for godt samarbejde i 10 år og håndslag om, at UU er parate til samarbejdet om fortsat at skabe en god overgang til ungdomsuddannelse for folkeskolens elever.

UU Centrene markerer 10 års jubilæet ved en konference den 29. august i Industrien Hus på Rådhuspladsen hvor tidligere undervisningsminister Ulla Tørnæs, som den minister der var ansvarlig, da UU centrene blev etableret i 2004, løfter sløret for sin vision for UU. Og konferencen afsluttes af vores nuværende undervisningsminister Christine Antorini, som er minister her i jubilæumsåret – 2014.

Vi glæder os. Til konferencen d. 29. august og til de næste 10 år.

Mark Jensen
UU DANMARK