Afslutningskonference Unge På Tværs

0

Unge paa

9. december, Globus1, Gellerup/Brabrand

 

Først og fremmest bliver der mulighed for at komme tæt på projekternes nyudviklede og nu også velafprøvede metoder og modeller. Gæsterne kan vælge blandt 10 tematiske workshops.

Rie Thomsen, Aarhus Universitet, vil perspektivere de faglige resultater i Unge på tværs, ikke mindst set i lyset af den nye erhvervsuddannelsesreform.
Mie Dalskov Pihl fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vil bidrage med aktuelle fakta om elever i erhvervsuddannelserne og deres veje efter afsluttet uddannelse.
Hver konferencedeltager vil modtage et gratis eksemplar af den aktuelle publikation ”De Frafaldne”, som berigelse af frafaldsdebatten ud fra unges egne perspektiver.

Og glæd jer ellers til forskellige unge elever, der på forskellige måder både vil udfordre og underholde jer denne dag!

Læs mere her.