Unge på Tværs – Paraplyprojekt udvikler nye metoder

0

UU DANMARK har gennem det sidste år fungeret som tovholder for et ambitiøst paraplyprojekt, der skal udvikle nye og bedre metoder til at få flere sårbare og udsatte unge gennem en erhvervsuddannelse. Paraplyprojektet, Unge På Tværs, er finansieret af satspuljemidler og dækker 11 lokalt forankrede projekter, der med hver sin tilgang implementer og afprøver nye metoder, som løbende samles og evalueres centralt. Den overordnede målsætning er at skabe en brugbar og gennemprøvet palet af metoder, der vil kunne anvendes landet over.

Print

Projektet ´Unge på tværs´ er sat i søen for at udvikle metoder og implementere god praksis for unges overgange til en erhvervsuddannelse. I alt 11 projekter gennemfører, som del af det overordnede paraplyprojekt, hver deres lokale projekt, der alle har det til fælles, at de skal forsøge at finde nye måder at matche udsatte unges behov med de ressourcer, der er til rådighed for at støtte de unge på vej mod uddannelse. Mange forskellige aktører på ungdomsuddannelsesområdet inddrages i projekterne og ikke mindst samspillet med erhvervslivet udvikles på 11 meget forskellige måder. Der arbejdes innovativt med udvikling og styrkelse af værktøjer som brobygningsforløb, Uddannelse og Job-undervisningen i skolen (tidl. UEA), uddannelsesparathedsvurderingen og centralt understøtter UU DANMARK løbende projekternes arbejde og samler og evaluerer de faglige resultater i tæt samarbejde med forskere på området.

Klar målsætning
UU DANMARK har den klare målsætning med projektet, at flere sårbare og udsatte unge skal blive i stand til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Og det er samtidig udgangspunktet for udviklingen af de nye metoder i projektet, at dette bedst opnås gennem en tæt og nærværende vejledning og med en fokuseret og håndholdt overgang i en kontekst af motiverende forløb indenfor faget Uddannelse og Job. Med dette udgangspunkt er den videre målsætning, at der mere generelt skal opbygges et skærpet fokus på Uddannelse og Job undervisning allerede fra 5. klasse og at processen omkring Uddannelse og Job undervisningen og uddannelsesparathedsvurderingen fremover højere grad skal tilgås i en samlet kontekst.

Projekt Unge på tværs indgår i en større ministeriel indsats som en del af satspuljeaftalen 2011. Her blev det vedtaget at etablere en pulje på 13 mio. kr. til en styrket indsats for bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelse. Puljen er tænkt anvendt til støtte for udvikling af projekter, der kan medvirke til at flere udsatte unge får mulighed for at anvende deres potentialer, viden og kunnen med sigte på bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelse. Projektarbejdet ligger da også i logisk sammenhæng med det øgede politiske fokus på erhvervsuddannelserne og ikke mindst EUD-reformen. Projektkoordinator Regina Lamscheck-Nielsen har, i den forbindelse, tidligere udtalt; ”Lige nu er det en forandringstid, og der kan være en vis usikkerhed om rammerne for fremtidens UU-vejledning. Men uanset hvad, bliver vores arbejde ved med at være topaktuelt. Med ”Unge på Tværs” bidrager vi stærkt og konstruktivt til debatten om betydningen af UEA, brobygning og de unges vejledningsbehov.

Læs mere på Unge på Tværs’ hjemmeside her