Skal vi digi-tale?

0

Konference Tirsdag den 9.september 2014 kl 9.45-16.00 på Nationalmuseet i København

eVejledningDigitale platforme har vundet indpas overalt i samfundet og også i dansk uddannelses- og erhvervsvejledning. Vejledning kan understøttes digitalt ved brug af online redskaber og den kan baseres digitalt ved at foregå direkte på sociale medier.

Det kræver at både vejleder og vejledte kan begå sig på det specifikke medie. Uddannelsesvejlederne udfordres desuden i at kunne bruge digitale platforme på en vejledningsfagligt forsvarlig måde, så de vejledte får det bedst mulige udbytte af vejledningen.

Med konferencen inviterer eVejledning alle vejledere til en fælles inspirationsdag med fokus på vejledningspotentialet på de digitale platforme. Input fra den nyeste forskning i teknologi og uddannelsesdesign samt fra den aktuelle it-journalistik danner rammen om dagen.

Digitale redskaber og sociale medier introduceres i workshops af praktikere indenfor kommunikation, uddannelse og vejledning. Målet er, at vi i hver workshop i fællesskab vurderer de teknologiske muligheder i en vejledningssammenhæng. Medbring din telefon, pc eller IPad, så du kan tage aktivt del i den teknologiske afprøvning og bidrage til gruppernes endelige anbefalinger, efterlysninger og spørgsmål.

Pris: 1.395,00 

Tilmelding her

Læs mere her

 

Program

09.15-09.45: Ankomst med tilmelding til workshops

09.45-09.50: Velkomst

09.50-10.50: Nye it-relaterede vejledningsdesigns og læringsmuligheder ved Mikala Hansbøl

Hvordan kan vejledningsfeltet arbejde med nye vejledningsdesigns og it-relaterede ommøbleringer af vejledningens læringsrum og – praksisser.

Der eksisterer store mængder forskning i relationer mellem it og læring, men ikke tilsvarende mængder erfaringer med og viden om konsekvenserne af de nye e-vejledningspraksisser og e-vejledningsdesigns for de vejledningssøgende. Da dansk uddannelses- og erhvervsvejledning netop bygger på en pædagogisk og læringsorienteret tradition, forsøger Mikala derfor i sit oplæg at placere arbejdet med udvikling af nye vejledningsdesigns og læringsmuligheder i forhold til feltet teknologi og uddannelsesdesign.

Digitale teknologier kan betragtes som nogle af de nye “møbler” i vejledningens læringsrum, som bidrager til ommøbleringer i professionsfeltet.

Oplægget tegner konturerne til et felt, vi lidt friskt kunne kalde for “teknologi og uddannelsesdesign i vejledningen”.
10.50-11.00: Introduktion til workshops

11.15 – 12.30: Workshops: Alle workshops indeholder en konkret introduktion til de respektive medier.

12.30-13.30: Frokost

13.30-14.30: Workshops:14.30-14.45: Kaffe

14.45 – 15.10: Opsamling og netværk

15.10- 15.55: Teknologi i Hverdagen v/ Henrik Føhns

Journalist og vært på radioprogrammet Harddisken Henrik Føhns giver et oplæg om teknologi og dens konsekvenser for mennesker, samfund og kultur. 

3D printere er ikke hvermandseje, men inden for få år vil mange have en 3D printer stående derhjemme eller på arbejdspladsen eller i skolen. Robotterne er på vej overalt – og mange er allerede ankommet på fabrikkerne og er nu også ved at indtage vores hverdag. Hvad skal vi med dem, og hvad betyder det for vores liv?

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram… Hvad bliver det næste store digitale sociale medie?

Alt bliver til information og Big Data – også den genetiske information om vores kroppe og helbred. Hvad betyder det? – Kan vi dele data om næsten alt samt skabe biologisk liv i computeren?

15.55: Tak for i dag