Introduktion til introduktionskurser

0

Med den nye erhversuddannelses- og vejledningsreform er de obligatoriske introduktionsforløb på ungdomsuddannelserne i 8. klasse fremhævet som en nyskabelse.
 
imagesAlle der har det mindste kendskab til praksis, ved at det er noget vrøvl. Cirka 99% af alle 8. klasse elever er i dag på introduktionsforløb på lokale ungdomsuddannelser. Og introduktionsforløb er godt. Få elever i grundskolen har en forestillingsverden, der rækker til en forståelse af, hvad det vil sige at gå på en ungdomsuddannelse, så ”syn for sagen” er godt, og kendskab til forskellige ungdomsuddannelser er med til at nedbryde fordomme og medvirker også til den almene dannelse om det danske uddannelsessystem.
 
Introduktionskurser udvikles lokalt og her er det vigtigt, at man er opmærksom på, at det danske uddannelsesbillede ser meget forskelligt ud. Billedet af en kommune med alle forskellige ungdomsuddannelser placeret centralt i kommunen i et campusområde er en illusion i store dele af landet. Så der strikkes løsninger sammen på kryds og tværs med UU som omdrejningspunkt i landets mange kommuner.
 
Ved udarbejdelse af bekendtgørelsen for de nye obligatoriske introduktionsforløb, er der derfor ingen grund til at ændre den nuværende formulering ”Introduktionskurserne strækker sig over højst 5 skoledage, der kan afvikles samlet eller spredt hen over skoleåret.”*
 
På et informationsmøde i Undervisningsministeriet for UU ledere kunne vi forstå, at det imidlertid var planen, at ændre den eksisterende formulering, som mange lokale tiltag er bygget op omkring til glæde og gavn for elever, og som den nye målsætning om, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter skolen, fint kan tænkes ind i.
 
Her er der et område, som midt i alle de andre forandringer, som man skal holde fingre væk fra i respekt for den lokale udvikling. Vi skal have flere unge til at få øjnene op for mulighederne i den nye erhvervsuddannelsesreform, så her er der ikke brug for standardiserede og automatiserede løsninger, men for fleksibilitet til lokale tiltag, der kan indtænke Skills Danmark og de lokale erhvervsuddannelsesmuligheder i de obligatoriske introduktionsforløb.
 
Det går godt med introduktionskurserne. Introduktionskurserne er et centralt element i de unges valg, introduktionskurser er bredt udbredt i 8. klasse. Lad os udvikle videre på det kendte og eksisterende grundlag ”Introduktionskurserne strækker sig over højst 5 skoledage, der kan afvikles samlet eller spredt hen over skoleåret.” En ændring her, vil være en ændring for meget!
 
Mark Jensen
UU DANMARK
 
 
*Bekendtgørelse om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne
I medfør af § 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 21. juni 2010, fastsættes ...