Digital vejledning

0

Kontor for digital vejledning hedder den nye enhed, der samler UddannelsesGuiden og eVejledning. Kontoret er placeret i Styrelsen for It og Læring (tidligere UNI-C) og har de sidste måneder summet af aktivitet på grund af EUD- og vejledningsreformen. Reformen har vedtaget, at de unge i grundskolen og deres forældre i høj grad skal benytte sig af digital vejledning.

 

forsideUddannelsesGuiden er i dag en af de mest besøgte portaler i Danmark og vil fremadrettet være grundstenen, når unge skal søge uddannelsesinformation. De unge og deres forældre, der vil supplere deres brug af UddannelsesGuiden, kan desuden benytte sig af en personlig digital dialog med en professionel vejleder i eVejledning.

UddannelsesGuiden i ny indpakning
Undervisningsministeriet har valgt at hjemtage driften og udviklingen af UddannelsesGuiden. Arbejdet med hjemtagelsen påbegyndtes i foråret 2013 og den nye portal er klar, når vejledningssøgende og vejledere vender tilbage efter sommerferien om få uger.

”Det har været en utrolig spændende og udfordrende proces at designe den nye version af UddannelsesGuiden. Opgaven er bundet af, at vi skal benytte de eksisterende materialer på portalen, men vi har grundigt analyseret brugernes brug af portalen – især med fokus på de unge i grundskolen. Konklusionerne er helt klare: Portalen indeholder en stor mængde information, er meget troværdig men svær at overskue og navigere i. Derfor har vi fokuseret på øget brugervenlighed for de helt unge brugere ” udtaler Kirsten Hahn Larsen, leder af kontor for digital vejledning og dermed ansvarlig for UddannelsesGuidens udvikling.

Den nye version af UddannelsesGuiden har derfor fået et nyt grafisk udtryk, langt flere billeder, et univers målrettet de unge i grundskolen og forbedrede søgefunktioner. Siden er desuden udarbejdet i et responsivt design, der gør det nemt at bruge siden fra både mobiler, tablets og PC’ere. ”Vi er sikre på, at brugerne – både de vejledningssøgende og de professionelle – vil opleve en klar forbedring af UddannelsesGuiden. Men den nye indpakning kan ikke stå alene. Der skal fortsat arbejdes med udvikling af portalen, og det arbejde går for alvor i gang efter sommerferien, hvor UddannelsesGuidens redaktører kommer til at dele kontor med eVejledning.

Kommunikationen er essentiel
UddannelsesGuiden skal være kernen i al uddannelsesvejledning i Danmark, og skal derfor være et naturligt element i undervisningen i Uddannelse og Job og i de kollektive vejledningstilbud i UU centrene. “At lave en god portal er ikke nok. Vi skal gøre portalen anvendelig og vedkommende, så lærere og vejledere har lyst til at inddrage den i aktiviteterne i grundskolen. Det kræver, at lærere og vejledere kender portalen og dens mange muligheder. Derfor vil vi lave små illustrative forløb, som gør det nemt for lærere og vejledere at inddrage både portalen og eVejledning, så de unge bliver fortrolige med det. Desuden påregner vi at udbyde webinars for lærere og vejledere som små kurser i brugen af portalen. Endelig vil vi lave små cases, som placeres på portalen og EMU’en. Vi vil også meget gerne opfordre UU centrene til at have en UG superbruger, så 1-2 vejledere kan være på forkant med brugen af UddannelsesGuiden og bringe viden og fif videre til kollegerne.”, Udtaler Kirsten Hahn Larsen.

Nye tiltag i eVejledning
Kernen i eVejledning er fortsat vejledning på chat, mail, sms og telefon samt facebook. Desuden arbejdes der også løbende på at udvikle yderligere digitale vejledningstilbud. I løbet af 2013/2014 har der været eksperimenteret med digitale rum med oplæg og mulighed for at stille spørgsmål. En-til-mange vejledningen foregår som webinars, og kræver blot adgang til en computer med lyd. Brugerne er meget tilfredse med tilbuddene. En bruger har efter deltagelsen udtalt: “Det har virkelig hjulpet mig meget at sidde og følge med og stille mine egne spørgsmål. Super fedt, at vejlederen tog sig tid til at tjekke ting for os alle sammen og besvare alles spørgsmål på bedste vis”. En anden bruger siger: “Selvom det er virtuelt, bliver det stadig en ‘personlig’ oplevelse”

Sammen er vi bedst
Der venter en stor opgaven med vejledningen af de unge i Danmark i de kommende år. Massive omvæltninger er på vej i UU centrene, og det nye fag Uddannelse og Job skal implementeres i grundskolen sammen med folkeskolereformen. Skal de politiske ønsker og mål indfris, kræver det et tæt samarbejde mellem grundskolerne, UU centrene og de digitale vejledningstilbud. Kirsten Hahn Larsen udtaler: “Den digitale vejledning skal understøtte uddannelsesvalget og være en af grundstenene i uddannelsesvalget. Den skal understøtte undervisningen i Uddannelse og Job, den kollektive vejledning og være det individuelle vejledningstilbud som majoriteten skal benytte sig af. Vi vil hele tiden arbejde for at gøre de vejledningstilbud så gode som overhovedet mulige, men det bliver kun rigtigt godt, hvis vi gør det i tæt samarbejde med hele sektoren. Løfter vi opgaven i fællesskab, kan vi sammen hjælpe de unge med deres uddannelsesvalg, så de får truffet et godt og velovervejet valg af uddannelse.”