Uddannelse og job

0

UU Danmark kursus logo miniSom en del af EUD reformen Faglært til fremtiden vil der blandt andet ske en opstramning af uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen (UEA) i de ældste klasser, og der bliver bedre samspil mellem undervisningen og de forskellige vejledningsaktiviteter. UU skal i højere grad samarbejde med lærerne i udskolingen, så den almindelige undervisning og længere skoledag kan spille bedre sammen med de forskellige vejledningsaktiviteter, herunder bl.a. den kollektive vejledning, introduktionskurser til ungdomsuddannelse, brobygning, virksomhedsbesøg mv.

“UEA” skifter ved samme lejlighed navn til “Uddannelse og job”.

Hvordan kan “Uddannelse og job” omsættes til vejledning som læring, vejledningsbaserede undervisningsforløb?

UU DANMARK afholder 2 eftermiddags-workshops herom. Bemærk: disse 2 workshops er kun åbne for UU DANMARKs medlemscentre.

Slides fra Vest:Uddannelse og job:

Slides fra Øst: Uddannelse og job:

Se samlet evaluering her

Begge workshops: Pris: 400,- ex moms. 

VEST: 2. juni kl. 13:00 – 16:00, EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia

Program

Kl. 13.00: Velkomst v/Anders Ladegaard (ordstyrer)

Kl. 13.00: Processen og formålene med forenkling af fælles mål, samt de nye fagformål v/ Jørgen Brock UVM

Kl. 13.30: Emnet ”Uddannelse og Job” og valgfaget ”Arbejdskendskab” i et UU Perspektiv v/ Anders Ladegaard

Kl. 14.00: 2 eksempler på kommunale aftaler, hvor UU centeret er købt til opgaven eller dele af opgaven vedr. emnet ”Uddannelse og Job” v/ Kjeld Petersen (UU Vejle) og Anders Ladegaard (UU Lillebælt)

Kl. 14.30: Pause

Kl. 14.45: Et par eksempler på undervisningsforløb, som kan bruges i Uddannelse og Job

Kl. 15.15: Refleksion på tværs

Kl. 16.00: Tak for i dag v/Anders Ladegaard

(Ret til ændringer forbeholdes)

Tilmelding til VEST arrangementet finder sted her inden 27. maj. Tilmelding er bindende.(Tilmelding er lukket)

ØST: 10. juni kl. 13:00 – 16:00, UU DANMARK, Vesterbrogade 6D, 1780 København V.

Program

Kl. 13.00: Velkomst v/Mark Jensen (ordstyrer)

Kl. 13.00: Processen og formålene med forenkling af fælles mål, samt de nye fagformål v/ Jørgen Brock UVM

Kl. 13.30: Emnet ”Uddannelse og Job” og valgfaget ”Arbejdskendskab” i et UU Perspektiv v/ Anders Ladegaard

Kl. 14.00: 2 eksempler på kommunale aftaler, hvor UU centeret er købt til opgaven eller dele af opgaven vedr. emnet ”Uddannelse og Job” v/ Jens Christy (UU Øresund) og Pia Hegner (UUV Køge Bugt)

Kl. 14.30: Pause

Kl. 14.45: Et par eksempler på undervisningsforløb, som kan bruges i Uddannelse og Job v/Anette Kjærager (UU Tårnby)

Kl. 15.15: Refleksion på tværs

Kl. 16.00: Tak for i dag v/Mark Jensen

(Ret til ændringer forbeholdes)

Tilmelding til ØST arrangementet finder sted her inden 3. juni. Tilmelding er bindende. Bemærk: kun 25 pladser på denne workshop