Samarbejde: UU og Jobcentret – Om unge

2

UU og jobcenterDeltagerne skrev om sidste års konference om samarbejdet mellem UU og Jobcentrene:

– Rigtig god konference med konkrete bud på opgaveløsninger for UU ´ere

– Konferencen gav et rigtig godt indblik i opgaveområdet og i samarbejdet mellem UU og jobcentrene

Tema
Over hele landet opstår der nye samarbejder omkring unge. Samarbejdet er initieret af reformer, men også af lokale ønsker om at koordinere ungeindsatsen mest effektivt. Vi sætter også fokus på fokus på de nye spændende samarbejdsmuligheder i Campusmiljøerne – hvor UU har en ny vigtig funktion som bro mellem Jobcentrene og uddannelserne.

Med denne konference fortsætter vi dialogen fra sidste års møde og sætter fokus på nogle af de gode samarbejdsmodeller omkring unge: hvordan forene intentionerne med at skabe et miljø, der er rettet mod de unge, samtidig med at man er en kommunal myndighed?

Målgruppen er ledere, afd. ledere, faglige koordinatorer, vejledere og konsulenter i UU centre, rådgivere i jobcentre samt studievejledere på ungdomsuddannelserne.

Formålet med konferencen er fælles videndeling omkring samarbejdet mellem UU og Jobcentre og arrangeres af UU DANMARK.

Form
Vi har valgt at sammensætte programmet med et fælles oplæg. Dernæst er der 2 workshops, således deltagerne deles i 2 grupper: den ene gruppe deltager i workshop 1 og den anden i workshop 2. Efter frokost bytter grupperne workshop.

Sidst samles vi alle til fælles oplæg om opfølgning fra sidste års konference: hvordan er det gået og afsluttende bemærkninger.

Deltagerne opfordres til at medbringe egne erfaringer og dele disse med dels andre i workshoppen, og man må gerne medbringe materialer man ønsker at dele. Der forefindes almindeligt projektor, pc og fjernbetjening i lokalerne, men det vil være en fordel at oplægsholdere og andre som ønsker at vise materiale, fremsender dette på forhånd til UU DANMARK, som efterfølgende vil sørge for distribution til alle.

Hent slides fra konferencen:

Program

Moderator: Inger Veng Rasmussen, leder af UU Herning

Kl. 09:00 – 09:30
Ankomst og morgenmadsbuffet

Kl. 09:30 – 09:45
Velkomst v/Inger Veng Rasmussen, UU DANMARK og leder af UU Herning

Kl. 09:45 – 11:00
Indsats med mening: Vitaliseringsmiljøer V/Jan Tønnesvang, Professor MSO ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Leder af forskningsenheden for Integrativ Psykologi.

Meningsperspektivet er afgørende for, om en indsats virker og giver den effekt man forventer. Flere unge skal i uddannelse, og det vel at mærke fra den gruppe af unge, der måske allerede har valgt uddannelse fra. Oplægget giver bud på en tilgang, der kan skabe mere mening for den unge.

11:00 – 12:30
Workshops præsentationer

Workshop 1: Produktionsskolernes rolle. v/Virksomhedsskolen på Århus havn.

Produktionsskolerne spiller og vil i endnu højere grad komme til at spille en helt central rolle i opgaveløsningen med at få flere unge til at gennemføre en uddannelse. Flere produktionsskoler landet over er inspireret af produktionsskolen i Århus, der laver virksomhedsskoler, skoler der ligger placeret på en virksomhed. UU Aarhus er driftsleder på Virksomhedsskolen; det er i høj grad viljen til at samtænke indsatser mellem UU/kommunale indsatser, produktionsskoler og – ikke mindst virksomheder, som er opskriften på deres succes.

De vil i workshoppen inspirere til hvordan andre kan gøre det samme i et samarbejde med UU og Jobcentrene.

Workshop 2: Ungeenheder – hvad og hvordan – tre nye enheder fortæller om opstart, indhold, udfordringer. Ungeenheder dukker op på landsplan og er ofte tætte samarbejdsrelationer mellem UU og Jobcentre. Hvordan er de nye enheder kommet fra start? Hvilke metoder anvender man? Hvad lykkes og hvad lykkes ikke? Hvordan forhindrer man at unge kommer på uddannelseshjælp? Det har vi spurgt v/ UU Vestegnen, UU Odder-Skanderborg og UU Vestsjælland om med fokus på det opsøgende arbejde og job med uddannelsesperspektiv.

Inkl. kaffepause

12:30 – 13:30
Frokost

13:30 – 15:00
Workshop fortsat:

Workshop 1: Produktionsskolernes rolle. v/Virksomhedsskolen på Århus havn.

Produktionsskolerne spiller og vil i endnu højere grad komme til at spille en helt central rolle i opgaveløsningen med at få flere unge til at gennemføre en uddannelse. Flere produktionsskoler landet over er inspireret af produktionsskolen i Århus, der laver virksomhedsskoler, skoler der ligger placeret på en virksomhed. UU Aarhus er driftsleder på Virksomhedsskolen; det er i høj grad viljen til at samtænke indsatser mellem UU/kommunale indsatser, produktionsskoler og – ikke mindst virksomheder, som er opskriften på deres succes.

De vil i workshoppen inspirere til hvordan andre kan gøre det samme i et samarbejde med UU og Jobcentrene.

Workshop 2: Ungeenheder – hvad og hvordan – tre nye enheder fortæller om opstart, indhold, udfordringer. Ungeenheder dukker op på landsplan og er ofte tætte samarbejdsrelationer mellem UU og Jobcentre. Hvordan er de nye enheder kommet fra start? Hvilke metoder anvender man? Hvad lykkes og hvad lykkes ikke? Hvordan forhindrer man at unge kommer på uddannelseshjælp? Det har vi spurgt v/ UU Vestegnen, UU Odder-Skanderborg og UU Vestsjælland med fokus på det opsøgende arbejde og job med uddannelsesperspektiv.

15:00 – 16:00
Hvordan er det gået?

UU Lillebælt v/ Anders Ladegaard og Jobcenterchef og Mogens Bach Hansen Jobcenter Fredericia fortalte sidste år om: Fælles modtagelse – uddannelsesafklarende samtaler.

Siden 1. september 2012 er alle unge under 30 år, som søger kontanthjælp i Fredericia Kommune, blevet visiteret til en uddannelsesafklarende samtale. Samtalen med den unge gennemfører sagsbehandleren fra Jobcentret og uddannelsesvejleder fra UU i fællesskab, dvs. at den unge møder ét fælles system, som arbejder mod samme mål. Set uppet og metoden er udviklet af medarbejderne i fællesskab. Resultaterne er markante – langt flere unge end tidligere kommer direkte videre i uddannelse.

Vi får et indblik i, om det også virker i hverdagen og hvordan samarbejdet er udviklet siden sidst.

Merværdi for den unge – set i lyset af tilblivelsen af Ungeenheder
Der går en bølge af nye organisatoriske tiltag over det danske land med oprettelser af Ungeenheder. Det giver Inger Veng, som leder af både en ungeenhed og UU refleksioner omkring “hvorfor”. Svaret burde være lige til og det burde være “fordi den unge får mere ud af, at vi er sammen og bruger hinandens kompetencer mere”. Men det handler bestemt også om magt over en dagsorden, mange arenaer der på en gang skal spille sammen, og tilfældighedernes spil.

Med ugangspunkt i hvad ungeenheden i Herning har lavet indtil nu, vil Inger løfte sløret lidt for gevinsterne, men også for udfordringerne. Det er især omkring de strategiske prioriteringer og de ledelsesmæssige opgaver, for disse processer kræver ledelse, og man falder nemt i “fælden” at se på normeringer og placeringer i stedet for på mennesker og kerneopgave, og dermed glemmer pejlemærkerne fordi man drukner i drift.

16:00 – 16:15
Tak for i dag v/Inger Veng Rasmussen UU DANMARK og leder af UU Herning

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Sted: Comwell Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28, Brejning, 7080 Børkop

Dato: 29. september

Pris: UUDK medlemmer: 895,-. Ikke-UUDK medlemmer: 1.095,- Prisen er inkl. inkl. forplejning.

Tilmeldingsfrist: 15. september. Tilmelding er bindende. Der er lukket for tilmelding.