UU Haderslev

0

Med en national målsætning om, at 95% af kommunernes unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015 og de sidste tal fra Undervisningsministeriet fra 2011, der viser, at tallet for Haderslev er 94,8%, ser det godt ud i Haderslev Kommune. Det slog formand for UU DANMARK – Mark Jensen – fast, da han i går besøgte UU centeret.

”Det skal man være stolt af i Haderslev” udtaler formand for UU DANMARK, Mark Jensen, der var forbi UU Haderslev onsdag den 7. maj, hvor han var bedt om at give et oplæg om UU Haderslev set udefra og om den aktuelle erhvervsuddannelses- og vejledningsreform.

Der var ros til UU Haderslev for et flot stykke arbejde, hvor der både var fokus på kerneydelse med vejledning til uddannelse i grundskolerne og vejledning til de unge efter grundskolen og op til det 25. år.

Mark Jensen var imponeret over, at UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) i Haderslev havde formået at gennemgå såvel en ressourcetilpasningsproces og samtidig have fokus på vejledningsindsatsen og sågar flere udviklingsprojekter. Blandt udviklingsprojekterne fremhævede Mark Jensen især projektet Mobication, hvor UU Haderslev sammen med UU Lillebælt har fokus på samarbejde mellem skoler, erhvervsuddannelser og erhvervsliv.

Det er rigtigt set af Region Syddanmark, at bruge ressourcer på dette projekt med UU centrene som omdrejningspunkt, udtalte Mark Jensen, og fortsatte, ikke mindst set i lyset af, det nye fokus der er kommet på erhvervsuddannelsesområdet. Fra hele Danmark kikkes der på netop projekt – Mobication, nu hvor der er en ny national målsætning om, at 25% af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskole. Også her står Haderslev med et godt udgangspunkt, da der allerede nu er 21,2% af de unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. At hæve dette tal med 3,8 procentpoint frem mod 2020 virker som en overkommelig opgave, sagde Mark Jensen.

Prognoserne viser, at der er brug for 30.000 flere faglærte i Danmark i 2020, så med den nye erhvervsuddannelsesreform skal vi også gerne have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, nu hvor muligheden for også at vælge en EUX erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau foreligger.

Formand for UU DANMARK til venstre sammen med vejledergruppen fra UU Haderslev. Det er centerleder Mads Pedersen der står som nummer to fra højre. Gruppen er samlet foran UU centeret i Laurids Skaus Gade 12

Formand for UU DANMARK til venstre sammen med vejledergruppen fra UU Haderslev. Det er centerleder Mads Pedersen der står som nummer to fra højre. Gruppen er samlet foran UU centeret i Laurids Skaus Gade 12

Det har været dejligt og inspirerende at være omkring UU centeret i Haderslev og samtidig få en god dialog med centerleder Mads Pedersen, der sammen med vejledergruppen gør et flot stykke arbejde og giver kommunen fuld valuta for vejledningskronerne, slutter Mark Jensen af, inden turen gik tilbage til Sjælland.

Flere informationer kontakt:
Mads Pedersen: 74347926
UU leder