Kombineret ungdomsuddannelse bliver udbudt i 20 områder

0

Nu er stregerne på landkortet tegnet for, hvor i landet den kombinerede ungdomsuddannelse bliver udbudt. Samlet skal 2500 unge optages landet over.

Undervisningsministeriet har fordelt pladserne på de 20 geografiske udbudsområder, der vil komme til at udbyde den kombinerede ungdomsuddannelse. Det sker som et led i aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Samlet skal optaget være på 2500 unge om året med start fra august 2015.

Den kombinerede ungdomsuddannelse er en toårig uddannelse for de unge, der ikke har forudsætningerne for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.

Med offentliggørelsen af de geografiske områder får udbudsområderne mulighed for at give institutionerne mere tid til at finde sammen i institutionssamarbejder om at udvikle og udbyde uddannelsen lokalt.

Hvert udbudsområde bliver tildelt et antal pladser på baggrund af en opgørelse på kommuneniveau over 15-24-årige, der har afsluttet grundskolen og hverken har fuldført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Desuden er udbudsområderne sammensat ud fra, at der er et tilstrækkeligt elevgrundlag, og at der ikke er for lang transportafstand for den unge.

På grund af befolkningens fordeling i landet er der udbudsområder med et stort areal og mindre elevgrundlag og udbudsområder med mindre areal og stort elevgrundlag. Det er hensigten, at uddannelsen skal udbydes flere steder i hvert udbudsområde for at minimere den unges transportafstand.

Udbudsområder omfattende følgende kommuner

Antal pladser ved årligt optag

Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø

111

Ålborg, Vesthimmerland, Rebild, Mariager Fjord

134

Lemvig, Struer, Holstebro, Skive, Viborg

99

Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov

96

Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande, Silkeborg

101

Århus, Samsø

139

Skanderborg, Odder, Horsens, Hedensted

86

Varde, Esbjerg, Vejen, Fanø

107

Billund, Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart

135

Tønder, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg

101

Assens, Nordfyn, Kerteminde, Odense, Nyborg

159

Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Ærø, Langeland

58

Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Sorø, Ringsted

153

Næstved, Faxe, Vordingborg, Lolland, Guldborgsund

125

Lejre, Roskilde, Solrød, Greve, Køge, Stevns

107

Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, Ballerup Glostrup, Høje-Taastrup, Rødovre

188

Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Herlev

87

Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Furesø Helsingør, Fredensborg

85

Egedal, Frederikssund, Hillerød, Halsnæs, Gribskov

82

København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør, Bornholm

346

Hele landet

2.500

Etableringen af den kombinerede ungdomsuddannelse er et led i Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, der blev indgået den 24. februar mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance. Lovforslaget om kombineret ungdomsuddannelse blev førstebehandlet den 15. maj 2014 og forventes vedtaget inden sommerferien.

Landkortet viser udbudsområderne, hvor hver farve illustrerer et udbudsområdes geografiske udstrækning. Bemærk, at Bornholm er i udbudsområde sammen med København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør.

Landkortet viser udbudsområderne, hvor hver farve illustrerer et udbudsområdes geografiske udstrækning. Bemærk, at Bornholm er i udbudsområde sammen med København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør.

Fakta om den kombinerede ungdomsuddannelse
  • For unge under 25 år, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse.
  • Mulighed for afstigning og påstigning med en samlet varighed på op til to år.
  • Målrettes beskæftigelse på det lokale arbejdsmarked.
  • Kan desuden give grundlag for at fortsætte i kompetencegivende uddannelse.
  • Sammensættes lokalt inden for en række erhvervstemaer.
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning afgør, om ansøgeren er i målgruppen for uddannelsen.
  • Udbudsrunden for institutionssamarbejder gennemføres i sidste halvdel af 2014.
  • Der tilknyttes følgeforskning og evaluering samt en ophørsbestemmelse, der indebærer, at der kan optages elever frem til 31. januar 2021.
  • Uddannelsesstart finder sted i august 2015.

Kilde: Undervisningsministeriet