Kom og mød UU DANMARK på Folkemødet 2014

0

Logo Folkemødet_pos forsideVi findes på Kirkegade/Kirkepladsen. Vores plads hedder K2, ””UU-Danmark.”

12. juni 16:00 – 17:00
Type af arrangement: Workshop

Drømme og forestillinger om uddannelse og job
Hvordan støtter vi som UU-vejledere de unge i deres drømme og forestillinger om job og uddannelse samtidig med at vi giver dem viden og information om uddannelsessystemets krav og muligheder?

På workshoppen vil UU-vejledere fortælle om uddannelsesvejledning og demonstrere forskellige vejledningsmetoder, herunder forskellige visuelle hjælpemidler.

14. juni 13:00 – 14:00
Type af arrangement: Debat

Uddannelsesvejledningens betydning for unges uddannelsesvalg
Med udgangspunkt i personlige historier om uddannelsesvalg fra blandt andre MF for SF Özlem Cekic, formand for EEO Morten Ryom, politisk chef i DEA Jannik Schack og samfundsdebattør Lars Goldschmidt sætter debatten fokus på uddannelsesvejledningens betydning for unges uddannelsesvalg.

Efter en kort velkomst får MF for SF Özlem Cekic, formand for EEO Morten Ryom, politisk chef i DEA Jannik Schack og samfundsdebattør Lars Goldschmidt hver 5 – 8 minutter, hvor de kort fortæller ”deres uddannelseshistorie”. Umiddelbart efter hver historie vil de fremmødte blive bedt om at notere spørgsmål og/eller kommentarer til det, de lige har hørt. Disse spørgsmål og kommentarer, som publikum har formuleret bliver efterfølgende brugt som baggrund for en debat om uddannelsesvalg og uddannelsesvejledning ledet af UU-DANMARKs bestyrelsesmedlem, Jens Christy.