Karakterer i skolen og optagelse på ungdomsuddannelsen

0

Med beslutningen om optagelseskrav på karakteren 2 i henholdsvis dansk og matematik for at kunne påbegynde en erhvervsuddannelse, med mindre den unge har en uddannelsesaftale, bliver det svært at komme udenom en karaktergrænse for optagelse på de gymnasiale uddannelser.

7 – 2 eller 4 – 2 eller 2 – 2?
Det kan næsten lyde som resultatet fra en fodboldkamp, og måske kan det også blive tolket som sådan. En karaktergrænse på karakteren 7, 4 eller 2 er i spil i forbindelse med de politiske drøftelser om optagelseskrav til de gymnasiale uddannelser, og den endelige beslutning kan nemt af grundskolens elever blive tolket som et 7 – 2 resultat til gymnasiet i forhold til erhvervsuddannelsen. Og så vil vi jo være slået nogle felter tilbage på brættet i forhold til at få flere til at vælge – og gennemføre – en erhvervsuddannelse frem mod 2025!

Forkert signal
Signalet vil også være forkert i forhold til realiteterne. Med erhvervsuddannelsesreformen skal de faglige udvalg beslutte adgangskrav til hovedforløb efter grunduddannelsens 2. del. Adgangskrav der allerede vil påvirke valget af grundforløbets 2. del. Her må vi afvente resultatet. Et opslag i kompendiet ”Vejledende KOMPETENCEKRAV til metalindustriens erhvervsuddannelser” giver dog et fingerpeg om retningen. Kikker man f.eks. på erhvervsuddannelsen Personvognsmekaniker og oversætter de nuværende vurderinger ”under middel”, ”middel” og ”over middel” med karakterer, vil det komme til at se således ud for de vejledende almene kompetencekrav for Personvognsmekaniker:

Læsning (middel): 4
Skrivning (middel): 4
IT (over middel): 7
Matematik (over middel): 7
Engelsk (middel): 4

Hvis den uautoriserede ”oversættelse” holder, vil det være krav på gymnasialt niveau, der møder den unge elev fra folkeskole allerede efter 20 uger på en erhvervsuddannelse, nemlig ved optagelse på grundforløbets 2 del.

Optagelseskrav til EUX og fremrykket profilering af adgangskravene til de 108 erhvervsuddannelser
Den udvidede mulighed for EUX, hvor en erhvervsuddannelse kombineres med fag på gymnasialt niveau, kunne tale for, at der også blev opstillet samme karakterkrav til EUX forløb som til de øvrige gymnasiale uddannelser, når en sådan beslutning foreligger. Samtidig vil det være relevant at rykke information om adgangskravene til alle erhvervsuddannelser ned i folkeskolen. Der er vel ingen, der forventer mirakler på erhvervsuddannelsernes grundforløb, således at en elev, der ”sniger” sig ind med et 2-tal i dansk og matematik skal gøre sig forhåbninger om at rejse karakterniveauet, således der kan fortsættes mod en personvognsmekanikeruddannelse med ovennævnte skønnede optagelseskrav?

Informationen om uddannelsesmulighederne skal gives allerede i skolens udskolingsforløb, så her skal fremover ikke kun orienteres om 12 indgange, men indgange og adgangskrav til 108 erhvervsuddannelser.

Med den nye erhvervsuddannelsesreform og målet om at hæve de unges valg af en erhvervsuddannelse direkte efter skolen, står kommunerne, skolerne, forældrene og eleverne overfor store udfordringer.

Det er næsten ikke til at komme udenom en bred UU vejledning …

Mark mindre 7

Mark Jensen
Formand for UU DANMARK